Selv om du vinner i retten, risikerer du likevel å gå konkurs

Samboerparet trodde de hadde funnet drømmeboligen da de kjøpte denne eneboligen med egen hybel.

Samboerparet trodde de hadde funnet drømmeboligen da de kjøpte denne eneboligen med egen hybel.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Da småbarnsfamilien trodde at de hadde kjøpt drømmehuset, startet marerittet.

Havner du i søksmål, er det ikke nok å ha retten på din side.

Nettavisen fortalte i helga historien til familien som vant over forsikringsgiganten Protector i retten, men som foreløpig ikke får dekket noe av sine regninger.

Årsaken er at rettssaken de vant mot selskapet er anket. Dermed må de vente på at lagmannsretten skal ta opp saken.

I mellomtiden tvinges de til å bo i skrekkhuset. Og familien taper 168.000 kroner i året på det.

- Det er grusomt for oss, for forholdet, for økonomien, for jobbene og for helsa. Aller verst er at det for datteren vår, som med jevne mellomrom spør om når vi kan flytte herfra, sier faren i familien.

Les historien hele historien om småbarnfamiliens mareritt her.

Finnes ingen hjelpetiltak

For personer som havner i en slik situasjon finnes det ingen hjelp å få: Om motparten anker dommen, er ikke dommen rettskraftig - og utgiftene fortsetter å løpe.

Det finnes ingen statlige ordninger som hjelper til med de økonomiske utfordringene en måtte få mellom å ha vunnet en rettssak og påvente av ankebehandling.

Ventetiden er for tiden over ett år.

- Det finnes ingen særskilt økonomisk støtteordning for parter som har vunnet en sivil sak i tingretten og avventer behandling i lagmannsretten. En avgjørelse er ikke bindende for partene før den er rettskraftig, dvs. når den ikke lenger kan angripes med ordinære rettsmidler, skriver justisdepartementet i en e-post til Nettavisen.

Ifølge departementet er det ingen planer om å innføre noe slikt:

- Dersom man skulle ha en slik støtteordning, ville spørsmålet fort melde seg om hva som ville skje med støtten dersom man taper ankesaken i lagmannsretten, skriver de.

Justisminister Tor Mikkel Wara.

NTB scanpix

- Retten til å anke dommer i sivile saker er en viktig rettssikkerhetsgaranti for den enkelte, og er av stor betydning for tilliten til rettssystemet. Overprøving bidrar dessuten til å sikre at det avsies riktige.

avgjørelser. En dom kan være uriktig av flere grunner, blant annet fordi saken har vært for dårlig opplyst eller fordi dommeren har vurdert bevisene galt eller tatt feil av rettsreglene. Dersom det er klart at en anke over dom ikke vil føre frem, kan den nektes fremmet etter reglene i tvisteloven § 29-13 annet ledd.

Misfornøyd med lang behandlingstid

Justisdepartementet er derimot ikke fornøyd med at ventetiden i lagmannsretten har blitt på rundt et år.

- Det er uheldig at sivile saker i lagmannsrettene berammes langt frem i tid. Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for å legge til rette for å få ned saksbehandlingstiden i lagmannsretten. I revidert nasjonalbudsjett ble det satt av penger til et utrederkorps i Borgarting lagmannsrett. Det er grunn til å tro at dette vil ha god effekt på saksbehandlingstiden.

- Justis- og beredskapsdepartementet vil videre om kort tid sende på høring forslag til endringer i tvisteloven med flere forslag som vil gjøre effektivisere saksbehandlingen og få ned saksbehandlingstiden, og forslag som har til formål å dempe sakskostnadsnivået.

Artikkeltags