- Burde vært permittert

Artikkelen er over 8 år gammel

Førsteamanuensis frykter økt politikerforakt.

DEL

Rolv Lyngstad, førsteamanuensis ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i?Nordland, mener at politikerne i?Rana burde permittert rådmann Sigmund Johnsen fram til det foreligger en konklusjon fra politiets side, i korrupsjonssaken.

– Det er uheldig at man ikke har permittert rådmannen så lenge det pågår en etterforskning fra politiets side, sier Lyngstad til Rana Blad.

Lyngstad ser ikke bort fra at det politiske flertallet i Rana har handlet ut fra en oppfatning av det ville være uheldig å permittere en rådmann som tross alt ikke er dømt for noe, og som kan bli frikjent gjennom politiets etterforskning.

- Det ville likevel vært mest ryddig å permittere rådmannen fram til en slik avklaring foreligger, mener førsteamanuensis Lyngstad, som også har reagert på at kommunestyret i Rana har valgt å sette kontrollutvalgets konklusjon om brudd på etiske retningslinjer, til side.

- Kontrollutvalg er et av få organ en kommune er lovpålagt å ha, påpeker Lyngstad, som mener at man ikke har forstått et kontrollutvalgs funksjon og rolle dersom man forholder seg til et kontrollutvalg på lik linje med øvrige kommunale utvalg.

- Da har man virkelig misforstått, sier Lyngstad.

Lyngstad har også merket seg saken der det nå påpekes mangler ved kommunens rutiner for dokumentasjon av penger som er brukt på mat og drikke.

– Dette er kanskje en enda mer alvorlig sak, for her snakker vi om at man om sviktende rutiner og mangel på kontroll. Det kan svekke folks tillit til bruken av offentlige midler og bidra til økt politikerforakt. Det er uheldig for Rana spesielt og lokalpolitikk generelt, sier førsteamanuensis Rolv Lyngstad, som tror at rådmannssaken og manglende kontroll på pengebruk vil kunne svekke Ranas omdømme.

Artikkeltags