De ansatte og aksjonærer i Rana Gruber har fått presentert et tilbud fra Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom AS, hvor Andøy-selskapet byr 200 millioner kroner for Rana Gruber.

Aksjonærene skal nå bruke dagene framover for å ta stilling til et eventuelt salg. Fristen for å svare på tilbudet er satt til 22. februar.

Styret i Rana Gruber var samlet onsdag kveld for å behandle tilbudet. De går enstemmig inn for en anbefaling til aksjonærene om å selge sine aksjer til Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom AS.

Tilbudet fra Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom AS kommer på bordet et års tid etter at aksjonærene i Rana Gruber sa nei til å selge selskapet til Nordic Mining AS. Tilbudet som lå på bordet den gang var på 95 millioner kroner. Sier aksjonærene ja denne gang, vil de 139 aksjonærene altså tjene mer enn det dobbelte av det et salg til Nordic Mining ville gitt dem.

Totalt er det 7.455 aksjer i Rana Gruber. For at selskapet skal kunne selges må to tredeler av aksjonærene si ja til et salg.