Denne vaksinen kan redde liv, men gutter får den ikke

Helsesøster Marit Rasmussen vaksinerer Sunniva Risvoll (12). Men per i dag har ikke guttene i samme klasse samme rett til beskyttelse mot viruset som kan føre til kjønnsvorter og flere typer kreft.

Helsesøster Marit Rasmussen vaksinerer Sunniva Risvoll (12). Men per i dag har ikke guttene i samme klasse samme rett til beskyttelse mot viruset som kan føre til kjønnsvorter og flere typer kreft. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Tirsdag denne uken fikk de fleste av jentene på sjuende trinn på Rønvik skole i Bodø første runde med HPV-vaksine. Men guttene og eldre jenter må selv betale for å bekytte seg mot kreft.

Vaksinen skal beskytte dem mot å bli smittet av HPV-viruset, som kan gi kjønnsvorter og flere typer kreft.

Norge henger etter

Overlege i patologi ved Universitetssukehuset i Nord-Norge (UNN), Sveinung Wergeland Sørbye, skulle ønske flere fikk rett til samme beskyttelse.

– Norge påberoper seg å være et foregangsland innen forebygging av kreft, men i realiteten henger vi etter, konkluderer han overfor Avisa Nordland og utdyper:

– Vi gir bare gratis vaksine til 12 år gamle jenter, mens det i Sverige gis gratis vaksine til kvinner opp til 18 år og i Danmark til 26 år.

Effekt på eldre

I 2006 ble den første HPV-vaksinen godkjent for bruk i USA og Europa. HPV-vaksinen har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge siden 2009 og rundt 80 prosent av 12-åringene har benyttet seg av tilbudet.

– Bra, men ikke godt nok, mener Sørbye, som mener alle under 26 år burde fått tilbud om gratis vaksine.

Han viser til studier som dokumenterer effekt av vaksinen opp til 45 års alder og blant begge kjønn.

Gutter får ingenting

I 2013 valgte Australia å inkludere gutter i sitt vaksinasjonsprogram. Også i USA anbefales vaksine til begge kjønn.

– Det er like mange menn og kvinner som blir smittet av HPV. Jenter får tilbud om både vaksine og deltakelse i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Gutter får ingenting. Hvorfor har ikke gutter samme rett til beskyttelse som jentene? Spør han seg.

Sørbye har på eget initiativ vaksinert både seg selv og sønnen og mener norske myndigheter bør innføre en ordning som også omfatter guttene.

– I landene som praktiserer dette, ser man en markant nedgang i forekomst av kjønnsvorter og celleforandringer. I Norge vil det ta lang tid før vi får se tilsvarende effekt, fordi det bare er 12 år gamle jenter som får tilbud om gratis vaksine.

Kostbar sikkerhet

En dose men HPV-vaksine koster rundt tusenlappen og må gjentas tre ganger for å oppnå full effekt.

– I praksis er det få som tar seg råd til dette, og norske leger har ikke vært flinke til å informere menn og kvinner om muligheten for å ta denne vaksinen utenfor vaksineprogrammet, sier han og avslutter:

– Det er jo ganske paradoksalt at vi fjerner celleforandringene som er forårsaket av HPV hos kvinner og sender dem tilbake til mannen som har smittet dem.

Lover ingenting

AN har spurt helseminister Bent Høie om følgende:

– Hvor mange flere skal få kreft og dø før myndighetene beslutter det som våre naboland har innført for flere år siden?

– Vi har prioritert å tilby vaksinen gratis til aldersgruppen der vi vet at den vil ha størst beskyttelseseffekt – altså tolv år gamle jenter.

– Kunnskapssenteret har allerede konkludert med at det vil være både effektivt og kostnadseffektivt å vaksinere kvinner opp til 26 år. Vil helseministeren sette av penger i statsbudsjettet til utvidelse av HPV-vaksinasjonsprogrammet i 2015?

– Bedre forebygging, diagnostisering og behandling av kreft er et satsingsområde for denne regjeringen. Vi arbeider med en rekke tiltak på en rekke områder. Vi har bedt Folkehelseinstituttet (FHI) vurdere om vaksinasjonsprogrammet for HPV-vaksinen bør utvides eller ikke. FHI skal utrede de økonomiske konsekvensene av en eventuell utvidelse og komme med forslag om hvordan den praktiske gjennomføringen kan skje.

– Hva med vaksinasjon av gutter?

– Det viktig å avvente konklusjonen fra Kunnskapssenteret. Slike spørsmål må man utrede nasjonalt før man tar stilling. Vi ser at noen land, som Australia, har valgt å innføre vaksinen for gutter, mens andre land har valgt ikke å gjøre det. FHI vil komme med sine råd til departementet før jul.

Artikkeltags