Hilde Rønningsen og Camilla Bjugn i Rana SV vil ha bort parklindene som rammer inn Kirkegata. Trærne dreper alle humler og bier som henter nektar fra dets blomster.

Humler og bier sliter, og forskere har i den seinere tid slått alarm og oppfordret folk til å bli bevisste på hvilke blomster disse artene trenger for å leve.

Artene er truet av utryddelse, og i matvareproduksjon verden over er man helt avhengige av disse artene. Derfor ser man på måter for å beholde arten, men Hilde Rønningsen og Camilla Bjugn i Rana SV sier kommunen er full av dødsfeller for bier og humler.

Trærne som omkranser Kirkegata er av typen parklind og når det blomstrer inneholder blomstens nektar gift som dreper innsektene.

– Når det kommer blomster på treet vil humler og bier samle inn nektar, men den inneholder en gift som gjør at insektene dør umiddelbart. På steder der det er mye blomster på parklinden kan man se fullt av døde bier rundt treet. Vi synes det er for galt at Rana skal ha slike trær og vi vil helst se at de blir borte, sier Hilde Rønningsen.

Vil ha bort trær

Camilla Bjugn sier at enn så lenge er ikke parklinden svartelistet, men at kommune i Norge oppfordres til å fjerne trærne.

– Bare i Norge blir mellom 15 og 30 prosent av maten vi spiser bestøvet ved hjelp av humler og bier.

En tredjedel av verdens matvareproduksjon er avhengig av pollinerende insekter. Dersom bestanden til de vanligste bieartene våre reduseres ytterligere vil det påvirke mengden pollinering, og det kan få betydelige konsekvenser for matproduksjonen.

Venter på Rana

– Et oppslag i Aftenposten i sommer fortalte oss om en massiv biedød som følge av bruk av parklind på Nordstrand i Oslo.

Det ble bekreftet av seniorforsker Frode Ødegaard i Norsk institutt for naturforskning at humledøden trolig har sammenheng med nektar fra lindetreet. Derfor oppfordres nå kommunene til å gjøre tiltak for å hjelpe bier og humler. Vi venter på svar fra Rana, sier Bjugn.

Ser på saken

Kommunegartner i Rana, Anita Lauvås, bekrefter at hun har fått henvendelse angående parklinden og ser på hvilke tiltak som er mulige.

– Jeg tviler på at vi fjerner trærne, men slik jeg forstår det er det mest farlig for biene i tørre perioder. Det vi kan gjøre er å vanne dem ekstra mye i disse periodene. Parklinden finnes i hele Europa, men vi skal se hva vi kan gjøre, sier Lauvås.