E6 Helgeland nord på riktig vei

Fornøyd: Prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen er svært fornøyd med at tre store firma har meldt sin interesse for å få veiutviklingskontrakten for E6 Helgeland nord. Til neste år kan det bli anleggsstart. Foto: Snorre Sjøvoll

Fornøyd: Prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen er svært fornøyd med at tre store firma har meldt sin interesse for å få veiutviklingskontrakten for E6 Helgeland nord. Til neste år kan det bli anleggsstart. Foto: Snorre Sjøvoll

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Endelig ser E6-utbyggingen ut til å gå riktig vei. Tre tilbydere meldte seg før fristen for prekvalifisering utløp fredag klokken 12.

Hæhre Entreprenør, Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) og NCC har meldt sin interesse for veiprosjektet E6 Helgeland nord.

Dermed er trolig tilstrekkelig konkurranse om prosjektet sikret, og Statens vegvesen kan gå i gang med å finne ut hvem av de tre som er best skikket til oppgaven.

– En svær jobb

– Vi er veldig fornøyde. Vi har tre tilbydere, – tre store firmaer som ønsker å konkurrere om å bygge de 62 kilometerne ny E6 gjennom Hemnes og Rana, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Han legger til at det gjenstår å gå igjennom det de har levert, men understreker at Statens vegvesen skal være ferdig med prekvalifiseringen raskt.

– Vi har lovt å gi beskjed innen 14. november, sier Nyland.

– Men det kan bli før, legger han til.

– Når kan arbeidet med den nye E6 dermed komme i gang?

– Det er en svær jobb som skal gjøres. I dette ligger også prosjektering, og det trenges tid for å finne de beste løsningene. Jeg regner med at kontrakt kan undertegnes i juni-juli neste år, og at det blir anleggsstart neste år.

Ferdig 2019?

Opprinnelig var det antydet at E6 Helgeland Nord kunne være ferdig i 2018.

– Betyr dette at prosjektet blir ett år forsinket?

– For kommunene er det viktigste at E6 gjennom Helgeland er ferdig i 2020. Det gjenstår å se, men det kan bli 2019 før Helgeland nord er ferdig, sier Bård Nyland.

– Hva med resten av Veipakke Helgeland?

– Planmessig er vi i rute. Saken skal gjennom en politisk prosess, skal kvalitetssikres gjennom KS2 og en stortingsproposisjon skal behandles i Stortinget. Det er mulig at det kan skje til våren, og at det blir anbudsrunder i 2015, sier Nyland.

Veiutviklingskontrakt

E6 gjennom Helgeland er utlyst som veiutviklingskontrakt, som innebærer både planlegging, bygging og drift av den nye veien.

Prosjektet ble lyst ut første gang i april, men konkurransen ble seinere avblåst på grunn av for dårlig respons i markedet. Bare NCC og LNS viste da interesse for prosjektet. Siden den gang har Statens vegvesen hatt flere dialogmøter med bransjen, og gjort en del justeringer i forutsetningene for konkurransen. Blant annet vil entreprenører som leverer anbud, men ikke får kontrakt, få 2,6 millioner kroner. Da fristen gikk ut fredag, hadde også Hæhre Entreprenør meldt seg – i tillegg til LNS og NCC.

– Dette er tre store og seriøse aktører, og vi er glade for at de har meldt sin interesse for prosjektet. Nå tror vi på en god konkurranse om kontrakten på E6 Helgeland nord, sier regionveisjef Torbjørn Naimak.

Prekvalifisering

Statens vegvesen skal være ferdig med prekvalifiseringen innen 14. november. Innen den tid skal det avdekkes hvorvidt aktørene har økonomi, kapasitet og nødvendig erfaring til å påta seg jobben å planlegge, bygge og drifte strekningen mellom Korgen og Bolna.

– Deretter inviterer vi de som blir prekvalifisert til å være med i en konkurransepreget dialog. Her skal den enkelte aktør, i samhandling med oss, skissere og legge fram forslag til løsninger for prosjektet Helgeland nord, sier prosjektleder Bård Nyland.

Artikkeltags