Gå til sidens hovedinnhold

– En reell gjentakelsesfare

Artikkelen er over 10 år gammel

Aktor Thronæs mener samfunnet har krav på beskyttelse. Forsvarer Smith mener samfunnets interesser vil ivaretas uavhengig av om tiltalte dømmes.

Statsadvokat Erik Thronæs avviste i sin avsluttende prosedyre at tiltalte handlet i nødverge da han knivstakk politioverbetjent Olav Kildal gjentatte ganger, slik tiltalte selv har hevdet.

Krav på beskyttelse

– Kildal utførte en tjenestehandling da han tok seg inn i boligen. Tiltalte måtte ikke på noen måte avverge et rettsstridig angrep fra politimannen, og uansett står reaksjonsmåten, å ty til kniv, ikke i samsvar med den handlingen han eventuelt ville avverge, sa Thronæs.

Aktor Thronæs gikk gjennom de faktorene han mener oppfyller vilkårene for at Rana tingrett bør dømme den 62-årige drapstiltalte mannen til overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Normalt er det han gjorde straffbart. Men sakkyndige har slått fast at tiltalte med stor sannsynlighet var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Utilregnelige personer er i norsk lov uten skyld, derfor straffes de ikke. Men det kan idømmes særreaksjoner fordi samfunnet har krav på beskyttelse mot at vedkommende skal begå nye alvorlige handlinger, forklarte statsadvokaten.

Påtalemyndigheten mener at det er nærliggende fare for at tiltalte kan komme til å begå nye alvorlige voldshandlinger, dersom han ikke overføres til tvungent psykisk helsevern.

– Innholdet når det gjelder opplegg og behandling vil det være opp til de fagansvarlige i helsevernet å avgjøre, forklarte Thronæs.

Ut fra mannens sykdomsbilde og adferd, mener Thronæs det er avgjørende at mannen dømmes til å motta slik behandling, for å verne samfunnet.

– Kildal var et tilfeldig offer, og handlingen viser at tiltalte i psykotisk tilstand kan være voldelig, sa statsadvokaten.

Samme behandling

Forsvarer Finn Ove Smith er enig i at politioverbetjent Kildal var et tilfeldig offer.

– Det er vanskelig for meg å argumentere for at min klient ikke var psykotisk, selv om han selv hevder det motsatte. Hans oppførsel under pågripelsen stemmer overens med hans sykdomstilstand. Han har vært psykotisk i tiden etter drapet, og etter min mening var han nok det også ei god stund forut for dette, mens han nektet å ta medisinene, sa Smith.

Forsvareren mener imidlertid at uavhengig av om tiltalte blir dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern, eller om dette blir fulgt opp gjennom administrative vedtak i det ordinære psykiske helsevernet, vil innholdet for hans klient uansett være mye det samme.

– Han vil måtte undergå den nødvendige behandlingen uansett, framholdt Smith som derfor mener at vilkårene for en overføring til tvungent psykisk helsevern ikke er nødvendig for å beskytte samfunnet.

– Kunne vært unngått

Smith gikk langt i å antyde at Kildals død kunne vært unngått.

– Etter min mening, ja, dersom en hadde gått fram på riktig måte. Det ble bedt om ambulansetransport med politifølge? Da Kildal ikke fikk kontakt med tiltalte, hvorfor ringte han ikke til operasjonssentralen, til legen eller til primærkontakten på psykiatrikontoret og søkte råd for hvordan de skulle løse oppdraget? spurte Smith.

Han ønsket også å uttrykke medfølelse overfor de etterlatte.

– Jeg har stor forståelse for det tap dere har lidt, sa han.

Forsvareren avsluttet med å legge ned påstand om at begjæringen om overføring til tvungent psykisk helsevern ikke blir tatt til følge.

Dom i saken vil foreligge i løpet av neste uke.