Gå til sidens hovedinnhold

– En rettslig skandale

Artikkelen er over 11 år gammel

Saken om den svenske seilbåteieren som må betale vel 200.000 norske kroner i moms etter vinteropplag i Mo får stor oppmerksomhet i Sveriges største båttidsskrift. En professor i sjørett anbefaler seilere å ta turen til Middelhavet i stedet for norskekysten.

Den Svenske Kryssarklubben hevder at den er verdens største båtforening med individuelt medlemskap. Klubbens 44.000 medlemmer har i båtbladet "Påkryss" blitt advart mot norske tollregler i en helsides artikkel skrevet av professor i sjørett, Hugo Tviberg.

Han redegjør for tollsaken i Mo i Rana der en svensk seiler fikk krav på vel 200.000 kroner i moms fordi han hadde hatt båten sin i vinteropplag i Mo.

– Strider mot norsk rett

Han hevder blant annet at den forskriften som tollvesenet har brukt for å kreve inn den store momssummen ikke var trådt i kraft da båteieren gikk i opplag.

– Innkrevingen av momsen strider både mot norsk rett og de prinsipper Norge har forpliktet seg til som assosiert medlem av EU gjennom EØS-avtalen. Ifølge Europarettskonvensjonen må regler og forskrifter finnes uttrykt i tydelig og forutsigbar lovstiftelse og ikke bare i et internt tollsirkulere, skriver professor Tviberg i sin artikkel.

Han skriver videre at den nye opplagsregelen tollvesenet viser til ikke kunne gjelde for en båt som alt var lagt i opplag.

– Det kan ikke brukes en lov her med tilbakevirkende kraft. Båteieren hadde før opplaget forhørt seg om regelverket og fått vite at båten fikk etterlates momsfritt i inntil et år. Dette fikk han også bekreftet i engelske Cruising Association som hadde sjekket regelverket med sentrale norske tollmyndigheter i Oslo. Han hadde tilbakeført båten til Sverige innen fristens utløp og hadde ikke gjort noe forsøk på å svindle den norske stat, skriver professoren.

Til slutt i sin artikkel skriver jusprofessoren at dette ikke bare er en rettslig skandale, men en handling som er egnet til å holde utlendinger fra turisme og forretninger i Norge.

– Kan lover og prinsipper settes til side på dette viset og være til skade for en seiler som prøver å gjøre alt rett, hva kan ikke en uanende turist komme ut for? Det er bedre å reise til Middelhavet i stedet, tydeligvis, skriver sjørettsprofessoren som kommentar til det norske tollvesenets endelige beslutning om å drive inn momsen på hele 250.000 kroner.

Neste steg for båteieren er å ta saken opp i domstolen.

– Vi får håpe at domstolen kjenner mer respekt for anerkjente rettsprinsipper og argumentasjon enn det norske tollmyndigheter har vist, sier Hugo Tviberg.

Avviser Tvibergs påstand

Personer med fast opphold utenfor Norge, for eksempel turister, kan toll- og avgiftsfritt innføre et fartøy til Norge i inntil 12 måneder så lenge fartøyet er i personlig bruk. I dag er det også lov til å etterlate fartøyet i inntil 6 uker i løpet av ett år. Ønsker man å etterlate fartøyet lenger enn 6 uker må man søke tollmyndighetene om å få lagre båten på et såkalt tollager. Da er det ikke toll- eller avgiftsplikt.

I 2008 var regelverket strengere: Toll- og avgiftsfritaket gjaldt kun bruk i inntil 12 måneder, og ikke etterlatelse. Men hvis man sendte Tollvesenet en søknad, kunne man også da få tillatelse til å lagre båten på tollager, for eksempel over vinteren.

– Tollvesenet presiserer at regelverket i den omtalte saken ikke er gitt tilbakevirkende kraft eller gitt anvendelse i strid med norsk rett eller EU-retten. Ellers gjøres det oppmerksom på at det generelt stilles strenge krav til den enkelte for å unngå at det unndras toll og moms fra statskassen. Tollvesenet oppfordrer til å ta kontakt om en er i tvil, sier underdirektør Louise Holtung Amundsen i Toll- og avgiftsdirektoratet.