Hun bergtok et topptungt seminar av kvinner med sin gjennomgang av kvinnebevegelsens historie og tingenes tilstand i den globale verden.

På «dåpsdagen» for det nye universitet i Norden bar hun på seg St. Olavs Orden, ridderen som fortalte at hun fikk den for sin innstas for trafikksikkerhet for barn og kampen mot tobakken. Den sprudlende damen fras Asker sa at hun er blitt tildelt mange utmerkelser fra sin tid fra utlandet, da som urokråke i mangt og mye, som hun sa.

Likelønn i 3611

Det var knyttet stor interesse for foredraget i den gamle høgskolebygningen. Vel 50 tilhørere satt tett sammen og ventet spent på hennes ord og betraktninger. Og de fikk full valuta for pengene, for sjeldent er det man får høre en slik vital foredragsholder som kombinerer vitenskap, tørr statistikk med bilder fra en langt og engasjert liv, og da med humor og selvironi. Hun stilte ikke engang spørsmål ved om behovet for universitet, hun bare knuste spørsmålet med tall for likelønn der hun anslo at vi må langt ut i år 3611 før den målsettingen kan oppnås. Likeverd og likestilling fra 1970-tallet og hersketeknikker snakket hun seg varm, om, og sa at et likeverd ikke kan gå på menns premisser, og hun satte filosofiske tanker i sving da hun spurte:

Hvem skal vi bli like, det er det kinkige spørsmålet når verdier blir målt i penger og trakk fram den svenske forfatteren Gunnar Myrdals betraktninger om hvorfor u-land ikke viser økonomisk vekst, men nasjonal fattigdom der kvinne- og mannskulturen der ofte kvinnene har en redusert verdi, der kirkeledere,kultur, religion og herskere har undertrykt kvinner i generasjoner. Og hersketeknikker ser i bruk, ikke minst i politikken, og som Berit Ås er ekspert på.

Kroppsspråket

Hun skrev for mange år siden ei bok om emnet, og da med sine erfaringer som kommunepolitiker. Hvordan menn brukte kroppsspråket for å ignorere henne og andre. Et fenomen hun sier også er usynlig i kulturer, og som har gitt henne inspirasjon til å opprette kvinneuniversitetet på Nesna når det på Løten måtte legge ned.

- Det er blitt sagt mye rart om oss, men det har hatt begrenset effekt på oss kvinner, og når vi nå har flyttet fra et gamlehjem og hit til Nesna, så går det framover, sa hun og tok opp sine regler for hvordan men skal klare å meste møteherskere med å studere deres kroppsspråk og det å bruke sette fingrer i været når gutta tar rotta på deg.

- Dere må være flinke til å å lytte til magefølelsen, den er helt korrekt, sier jeg som spesialpedagog. Min teori er at etter fire måneder med studier av kroppsspråk, så er det om å gjøre ikke å gi på. Det er nok å gi korte signaler for å få støtte og frigjøre oss bort fra bomber og granater. Da ufarliggjør du fiendens våpen. Våpenet deres blir revet bort. Med solidaritet vinner du fram, sa den engasjerte gudmoren til det nye universitetet. Og som opplyste at hun har vært innom Riksdagen i nabolandet og fått aksept for opprettelsen på Nesna. 83-åringen, som opplyste at hun har hatt tre hjernedrypp, vil sette farge og oppmerksomhet på den nye institusjonen som har sterke kvinner med i styret.