Gå til sidens hovedinnhold

Enige om sluttavtalene

Artikkelen er over 13 år gammel

Rådmann Jan Reitehaug og økonomisjef Kjell Pedersen går fra sine stillinger etter Terra-skandalen.

Kjell Pedersen hadde siste arbeidsdag som økonomisjef i Rana kommune torsdag. Jan Reitehaug fratrer stillingen som rådmann 1. oktober.

Dette skjer etter at duoen torsdag kom til enighet med Rana kommune om sluttavtaler.

Seniorrådgiver

Som følge av avtalen går Reitehaug fra 1. oktober over i en ny stilling som seniorrådgiver i kommunen. Dersom ikke annet avtales senere, skal arbeidsforholdet mellom partene opphøre når Jan Reitehaug oppnår rett til å gå av med AFP. I den nye stillingen vil han lønnes som ass. rådmann.

For å ivareta ulike arbeidsoppgaver, samt overføre sin kompetanse og erfaring til andre, skal Kjell Pedersen ha "begrensede" oppgaver for kommunen fram til 28. februar 2009. Fra da og fram til 31. mai samme år skal han ha det som i en pressemelding beskrives som "en mer begrenset bistandsplikt".

Pedersen skal ved behov også bistå Rana kommune med å gi eller fremskaffe nærmere faktiske og økonomiske opplysninger når det behøves i det videre arbeidet med Terra-saken. Han vil ha ordinære betingelser i oppsigelsesperioden, samt rett til lønn i ytterligere tre måneder etter dette.

Kritikk

En granskningsrapport utarbeidet av Price WaterhouseCoopers etter Terra-skandalen fastslo:

  • administrasjonen har i håndteringen av saken brutt kommuneloven på flere punkt, samt kommunens eget finansforvaltningsreglement.
  • rådmannen har foretatt refinansiering uten nødvendig fullmakt - selv om formannskapet kan ha ment å gi administrasjonen fullmakt til å foreta flere enn en refinansiering
  • administrasjonens saksforberedelser er ikke tilfredsstillende i flere av sakene, blant annet i forhold til omtale av risiko og av alternative løsninger
  • flere av administrasjonens vedtak burde vært behandlet politisk

Konsekvensen ble altså at rådmannen og økonomisjefen måtte gå fra sine stillinger i Rana kommune.