Et skritt nærmere Helsepark

Prosjekt Helsepark, et samarbeid mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset her representert ved Inge Myrvoll og avdelingsdirektør ved sykehuset i Rana, Per Martin Knutsen, har fått 1,75 millioner kroner i statlig støtte. Foto: Øyvind Bratt

Prosjekt Helsepark, et samarbeid mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset her representert ved Inge Myrvoll og avdelingsdirektør ved sykehuset i Rana, Per Martin Knutsen, har fått 1,75 millioner kroner i statlig støtte. Foto: Øyvind Bratt

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

– Nå er vi i gang, sier en fornøyd ordfører Inge Myrvoll. I dag ble det kjent at prosjekt Helsepark, som er planlagt i forbindelse med sykehuset og sykehjemmet på Selfors, får 1,75 millioner statlige kroner til oppstart.

DEL

Helgelandssykehuset Mo i Rana og Rana kommune står bak planene om Helsepark. Tanken er at gjennom Helseparken skal et allerede eksisterende samarbeid forankres, formaliseres og bygges ut. Oppstartskostnadene er tidligere beregnet til å bli mellom seks og åtte millioner kroner. Forprosjektet er ferdig og kvalitetssikret hos Sintef Helse, som mener at det er en stor helsemessig gevinst i å etablere en helsepark.

– Godt jobbet

– Vi har fått 1,75 millioner kroner. Nå er det opp til Helse Nord/Helgelandssykehuset og Rana kommune å finne ut hva vi kan bidra med. Uansett er bevilgningen et skritt i riktig retning for å komme i gang, mener ordfører Inge Myrvoll.

Det er ingen selvfølge at prosjekt Helsepark kom med på listen over aktuelle prosjekter til øremerkede midler fra departementet til utvikling av lokalsykehusene. Myrvoll er klar på at uten innsatsen til Inga Marte Thorkildsen (SV), som under et besøk i Rana ble godt informert om Helsepark-prosjektet, ville det vært vanskelig å få innpass blant "konkurrentene" som allerede hadde etablert seg.

– Departementet generelt er særdeles positiv til samhandlingsprosjekt som vårt, der målet er å bedre samarbeidet mellom kommune og helseforetak til beste for pasientene. God jobb fra Thorkildsen, som sitter i helse- og omsorgskomiteen og som kunne prosjektet vårt godt, skaffet oss innpass hos departementet slik at vi fikk presentert forprosjektet, sier Inge Myrvoll og fortsetter:

Gevinst

– Jeg er veldig glad for tildelingen. Uten departementet på laget og den prestisjen de legger i å få dette til, så kunne det blitt tungt.

Helseparken vil bli en løsning der flere tilbud samles under samme tak. Det vil bli etablert en lindrende enhet for uhelbredelig syke, en opptreningsenhet, rehabiliteringsenhet for slagrammete og korttidsplasser som kommunen kan benytte til utskrivingsklare pasienter. Det legges opp til et fleksibelt tilbud av døgn- og dagplasser.

– Slik får primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten felles arbeidsområde i behandlingen av de samme pasientene som slipper å bli sendt mellom fagfolkene. Over tid tror jeg dette er god ressursutnyttelse og et godt bidrag for å få pasientene raskere rehabilitert, sier Myrvoll og legger til:

– Sykehjemmet og sykehuset henger sammen. Skulle de trenge assistanse fra hverandre så er det bare å åpne døren.

Det har tidligere vært et uttalt mål at Helseparken skulle starte opp 1. januar 2008. Om denne tidsplanen fortsatt holder vil ikke Myrvoll ha noen formening om uten å ha konferert med egne og helseforetakets fagfolk først.

  • Helse Nord fikk tildelt 12,55 millioner kroner fordelt på 11 prosjekt, av den totale potten fra departementet på 50 millioner kroner.

Artikkeltags