Meisfjord har alltid vært opptatt av kvinners kår, og nå går hun i kjent stil på barrikadene for etablering av et eget universitet for kvinner på sin gamle arbeidsplass. Hun gikk av for noen år tilbake som rektor, men har fulgt institusjonene på nært hold i pensjonisttilværelsen. Den bryter hun ut av og vil sammen med andre bygge opp et kompetansesenter på Nesna.

Med på laget

Formannskapet inviteres til å yte 100.000 kroner, og administrasjonen tar det for gitt av stiftelsen blir etablert med kontoradresse Nesna.

Formålet er å skaffe kunnskap om kvinners vilkår i samfunnet for “å skape et samfunn uten kvinneundertrykkelse”, og det er særlig tre områder som vil bli viet oppmerksomhet: Kvinners reproduktive arbeid, kvinner og vold og kvinner, arbeid og lønn.

Aktiviteter

Kvinneuniversitetet tar sikte på å drive forskning og formidling ut fra et kvinneperspektiv, da ut fra et nordisk og internasjonalt perspektiv. Det tas sikte på at kvinneuniversitetet skal være et lærested som vil drive formidling, undervisning og forskning, og det legges opp til kurs og seminarer.

1 million

En halv million kroner er målet i stiftelseskapital. Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet er inne med en million kroner i driftstilskudd til oppstart. 1. august skal daglig leder være på plass. Det jobbes også med å få faste bevilgninger over statsbudsjettet og finansiering av tre doktorgrader.

Stor betydning

- Jeg er overbevist om at en slik etablering på Nesna vil være av stor og positivt betydning både for Nesna kommune og for hele regionen Helgeland, skriver Arna Meisfjord som i går var i Oslo og stiftet Kvinneuniversitet Norden.

Hvis alt lykkes, får Nesna det andre Kvinneuniversitetet i Nordland. Fra før har Steigen etablert Kvinneuniversitetet Nord.