Folk kommer fra hele verden for å gå tur i fjellene i Lofoten. Mange velger å bestige de mer utfordrende toppene, som for eksempel Reinebringen i Moskenes.

Dette fjellet har krevd flere menneskeliv de siste årene, skriver NRK. Likevel har besøkstallet økt kraftig, tross kommunens advarsler.

– Man har en allemannsplikt, der det heter at man skal ta hensyn til andre, sier professor emeritus Audun Sandberg til kanalen. Han har mye kunnskap om allemannsretten og hvilke regler som gjelder for friluftsliv.

Spørsmålet er om man har brutt denne plikten idet man trosser advarsler, legger ut på tur med dårlig utstyr og ender opp med å måtte trenge bergingshjelp.

– Da kan man jo si at man er til ulempe for andre, fordi samfunnet må bruke ressurser i form av redningshelikopter og lignende. Jussen i dette er likevel vanskelig. Til sjuende og sist har det vist seg vanskelig å straffe folk for å være dumme.

Han foreslår heller tiltak som på Trolltunga i Odda, hvor de har satt opp en vaktbod som gir råd og veiledning til dem som ferdes der. Her har antall redningsaksjoner sunket drastisk fra 42 i 2016 til 4-5 så langt i år, ifølge NRK.