Festivalsjef brøt loven

DØMT: Vika-general Mads Mjelle er funnet skyldig i brudd på bokføringsloven, fordi han som daglig leder for stiftelsen Kulturapparatet ikke sørget for at regnskapet ble ført i samsvar med lovverket. Han anker ikke dommen på betinget fengselsstraff. Foto: Viktor Leeds Høgseth

DØMT: Vika-general Mads Mjelle er funnet skyldig i brudd på bokføringsloven, fordi han som daglig leder for stiftelsen Kulturapparatet ikke sørget for at regnskapet ble ført i samsvar med lovverket. Han anker ikke dommen på betinget fengselsstraff. Foto: Viktor Leeds Høgseth

Artikkelen er over 6 år gammel

Vikafestivalsjef og daglig leder i stiftelsen Kulturappparatet, Mads Mjelle, unnlot å forsikre seg om at regnskapet for stiftelsen ble ført i henhold til loven.

DEL

Kulturapparatet, som ble stiftet i 2006, hadde som hovedoppgave å arrangere Vikafestivalen i Mo.

Festivalen fikk betydelig støtte, blant annet fra Rana kommune.

Etter festivalen 2008 gikk stiftelsen konkurs, og det ble begjært oppbud.

Bobestyrereren som kom inn bemerket at det ikke var ført regnskap for dette året, at bilagsmaterialet befant seg på stiftelsens kontor og ikke var overlevert regnskapsfirmaet som stiftelsen benyttet. Forholdet ble politianmeldt.

Retten delt

Nylig sto Mjelle tiltalt i Rana tingrett for brudd på bokføringsloven, fordi han i egenskap av daglig leder for Kulturapparatet ikke hadde sørget for at det ble ført regnskap for stiftelsen i perioden 1. januar til 31. august 2008.

Tiltalte erklærte seg ikke skyldig.

Retten var delt i synet på skyld, flertallet at dommere kom imidlertid til at Mjelle hadde forbrutt seg mot bokføringsloven.

Lang saksbehandlingstid

Aktor hadde bedt om betinget fengsel i 30 dager, men retten kom til at 21 dager betinget var passende.

At straffen i sin helhet gjøres betinget skyldes i første rekke politiets saksbehandlingstid, ei saksbehandlingstid retten i dommen fastslår er et klart brudd på Menneskerettighetskonvensjonens krav om rettergang innen rimelig tid.

Det gikk over to år fra anmeldelse til tiltalte ble innkalt til avhør, og tre år før saken kom for retten.

Aktor, politiadvokat Kåre Skognes ved Helgeland politidistrikt, beklager tidsbruken.

- Det er sterkt beklagelig, slik skal det ikke være. Vi jobber knallhardt for å redusert saksbehandlingstiden, og få ned antallet restanser (overliggende saker, journ.anm.) Denne saken har tatt altfor lang tid, og det kom da også til uttrykk ved at straffepåstanden lød på betinget fengsel, sier Skognes til Rana Blad.

Anker ikke

Mads Mjelle sier at dommen ikke vil bli anket.

- Det var en unnlatelsessynd, og ikke et bevisst forsøk på å bryte loven. Men som daglig leder hadde jeg jo ansvaret, sier han.

At det har tatt så lang tid med saken har også vært ei belastning.

- Jeg hadde sett fram til å bli ferdig med denne saken for lenge siden.

Artikkeltags