I Rana kommunes anbudskonkurranse om utskifting av vann- og avløpsledningen gjennom Langneset kom det inn tre tilbud. Billigste aktør var Unimaskin AS som skulle ha 11,2 millioner kroner for å gjøre jobben. Etter kontrollregning ble de tildelt kontrakten.

Det førte til en klage fra nest billigste aktør, som var Entreprenørfirmaet Øijord & Aanes AS. De mente at tilbudet fra Unimaskin AS måtte avvises siden Unimaskin AS ikke hadde levert inn dokumentasjon på kompetanse i forhold til sprenging i ei grøft med en lengde på 30 meter.

Kommunen valgte å ta klagen fra Øijord & Aanes til følge. Dermed ble de tildelt jobben i stedet. Dette tapet av kontakt førte til en formell klage fra Unimaskin AS til KOFA (Klagenemnd for offentlig anskaffelser). Der ble klagen hastebehandlet. Kjennelsen deres slo fast at Unimaskin AS urettmessig hadde mistet kontrakten. Nå har kommunen valgt å ta klagen til følge og tildele jobben til Unimaskin AS.

Ventet med signering

Siden oppstart for dette prosjektet først er i midten av mai, valgte kommunen å vente med å signere en kontrakt. De ville vente på konklusjonen til KOFA.

– Nå har vi kommet fram til at vi velger å ta kjennelsen til etterretning og følger Kofa, sier prosjektsjef Jostein S. Jacobsen i Rana kommune.

– Trolig hadde det blitt snakk om en rettssak om vi ikke gjorde det, sier Jacobsen.

Han forteller at kontrakten med Unimaskin AS ikke formelt undertegnes før etter den 12. april, som er datoen for klagefristen etter omgjøringen.

En viktig millionkontrakt

Daglig leder Idar Rønning i Unimaskin AS er glad for at kommunen valgte å gi dem jobben og lytte til Kofa.

– Dette første gangen vi klager en sak inn for Kofa og det føles godt å få medhold. Det ville vært surt å miste jobben når man vitterlig var billigste aktør, sier Rønning.

For Unimaskin AS betyr kontrakten mye. Den utgjør en solid bunn i driften og sysselsetter fire til fem mann i to sommersesonger.

– For oss er det viktig å ha noen store og tunge kontrakter i bunnen for vår virksomhet, sier Rønning.

Det som skapte strid og klager i forbindelse med denne jobben var muligheten for at det måtte foretas sprenging over en strekning på 30 meter.

– Vi skrev i vårt anbud at vi hadde planer om å meisle bort det som eventuelt er av fjell der for å lage denne grøfta. En trenger ikke sprengningskompetanse for å gjøre det på den måten, sier Idar Rønning.

Han synes det på generelt grunnlag er synd at det innen bransjen har blitt slik at det klages og klages, og at man i større grad enn tidligere må inn med advokater i forbindelse med arbeidsoppdrag.

  • Dommen fra KOFA mot Rana kommune er ikke den første. Nylig ble kommunen dømt i en annen sak. Det gjaldt at de ga jobben med å renovere Selfors barneskole til MBA Entreprenør AS, hvor en av eierne er dømt for korrupsjon. Denne dommen kom etter en klage fra RBBS (Rana Bygg og Betongservice AS).