Politiet positive til å sette ned fartsgrensa i Finneidfjord - ber også om å få på plass fotgjengerfelt