I enkelte fiskevann er det for mye og liten fisk. Nå skal de få tilbake interessen for innlandsfiske

Statskog vil gjerne at flere fisker på innlandet og starter med å rekruttere de unge.