- Et sensasjonelt funn, sier muesumsleder Tormod Steen ved Rana Museum, som fikk overrakt klenodiet i går. Øksa, som trolig er laget i Danmark eller Skåne, vil bli stilt ut ei kort tid på museet på Mo, før Vitenskapsmuseet i Trondheim overtar funnet.

Godt håndverk

Allan Berg, som er samboer med Ingrid Eiterå fra Eiteråga, og bosatt i Danmark, tilbringer somrene i Dunderlandsdalen. Slik var det også i fjor, da han tok fluestanga fatt i den den gang så vannfattige elva.

- Jeg hadde vadestøvler på, og gikk over til den andre siden av elva. Der fant jeg steinen, forteller Allan Berg.

Han så straks at steinen var spesiell, og tok den med seg.

- Jeg så straks at det var et godt stykke håndverk, men tenkte ikke at den kunne være så gammel som fra steinalderen, sier han.

Han tenkte først at den kunne være 100-200 år gammel, og kanskje hadde hatt en funksjon i forbindelse med en telegrafstolpe eller lignende.

Elias Winsjansen fra Skutvik, som var på besøk på Eiteråga, slo imidlertid fast at dette måtte være ei steinalderøks.

Importert

Allan Berg skrev straks til Tormod Steen ved Rana Museum, og lurte på om han var interessert i funnet.

- Dette er et sensasjonelt funn, slår Steen fast. Han forteller at slike økser ikke er funnet i innlandet i Nord-Norge før. Så langt har slike øksefunn bare blitt gjort langs kysten. I Rana er det gjort ett funn før: Fra Brattland i Utskarpen.

Tormod Steen forteller at steinøksa representerer det første møtet mellom en begynnende jordbrukskultur sørpå og fangskulturen i Nord-Norge. Øksa er neppe brukt som arbeids- eller fangsredskap, til det er den ikke funksjonell, men den kalles ei stridsøks. Den er profesjonelt utformet, med ei stripe på baksida som kan minne om en støypekant.

- Kanskje er den ei etterligning av ei støpt bronseøks, sier Steen.

Han slår i alle fall fast at øksa må være importert fra Skåne eller Danmark, og at det er funnet vel 150 slike økser i Norge tidligere - og mange flere i Sverige. Alderen er trolig 4-5000 år.

Prestisje-gjenstand

- Hvem kan ha tatt med seg ei slik øks til Dunderalndsdalen, og hvorfor?

Tormod Steen forteller at slike steinøkser, som gjerne betegnes som båtøkser - etter fasongen, ble sett på som en prestisje-gjenstand.

- Den viste at du hadde kontakt med verden utenfor. Den var en symbolsk gjenstand i større grad enn en funksjonell gjenstand. Jordbruket i dalene i Nord-Norge var nok veldig marginalt. Trolig ble den tatt med hit i sammenheng med jakt og fiske. Kanskje av de samme folkene som holdt til på kysten. Den kan ha blitt lagt i ei grav. For samtidig som det var forbundet med prestisje å eie ei slik øks, kunne det også skape konflikter. En måte å bilegge strid på, var å legge stridsøksa i grava sammen med den avdøde eieren, sier Steen.

Senere kan grava ha blitt vasket ut av elva - og der har den ligget inntil Allan Berg fant den i fjor sommer...