Tall fra Statens Landbruksforvaltning, som tar seg av salget av melkekvoter, viser at de det totale produksjonsvolumet av melk etter årets salgsrunde stiger i kommunene Hemnes, Lurøy og Rødøy. I Rana og Nesna synker derimot produksjonen.

Mange kjøpere

I Hemnes er situasjonen den at kun en melkeprodusent valgte å slutte. Vedkommende solgte sin kvote på 47.074 liter. Derimot meldte 41 av kommunens 65 melkeprodusenter inn ønsker om å styrke sin gårder. Disse bøndene ønsket å kjøpe nærmere 568.000 kvoteliter, men de får bare lov å dele en pott på 116.568 liter. Tine-rådgiver Knut Arne Hagen i Hemnes mener at kjøpeviljen skyldes en generell optimisme innen landbruket i kommunen.
- Bøndene her er veldig oppegående, og de driver godt. De ser dermed økonomi i å investere i kjøp av melkekvote, understreker han.
Grunnen til at ingen bønder i Nordland fikk kjøpe så mye som de vil, var at det kun fantes 2.259.100 liter til salgs i hele fylket.
- Interessen for å kjøpe og satse er mye større enn tilbudet, sier informasjonssjef Terje Olsen i Tine Meieriet Nord.
Det er nemlig slik at det som ble lagt ut for salg, tilsvarer den mengden melk leie bønder kvittet seg med.
- For at det skal bli en mest mulig rettferdig fordeling, får alle kjøpe 1000 liter. I tillegg får de kjøpe 14,34 prosent av ønsket kvantum, fortsetter Olsen.
Situasjonen i Lurøy og Rødøy er den at ingen bønder i disse kommunene ønsket å selge. Derimot ville 12 brukere i Lurøy og 17 brukere i Rødøy styrke sitt produksjonsgrunnlag.

Store reduksjoner

I Rana og Nesna er ståa annerledes. Selv om 32 bønder, av de 65 melkeproduserende brukene i Rana, meldte ønske om å kjøpe kvoter, greide ikke de å kjøpe tilbake like mye som tre stykker solgte vekk. Dermed førte årets salgsrunde til en nedgang i det totale melkekvotevolumet i Rana på over 73.000 liter. På Nesna var det enda større salgsvilje. Tre bønder solgte sine kvoter på rundt 155.000 liter. De 13, som ville kjøpe, fikk bare kjøpe tilbake 29.592 liter. Det betyr at reduksjonen i den samla melkeproduksjonen i Nesna kommune er på 126.109 liter.

Mer til Helgeland

Ser man på produksjonen i Nordland, viser tallene at det er større optimisme og tro på landbruket sør for Saltfjellet, enn nord. Likevel finner man den største salgskommunen på Helgeland. Fasiten for Vefsn kommune er at 342.507 kvoteliter forsvinner. Det er nabokommuner i nord og sør, som benytter seg av muligheten til å ta over kvotene vefsningene gir i fra seg.
- Vi registrerer denne forflyttingen av kvoter mellom de ulike delene av Nordland. Likevel er vi i Tine Meieriet Nord svært tilfreds med at gjenværende produsenter i fylket kjøpte tilbake alt som ble lagt ut for salg, sier informasjonssjef Terje Olsen.