På Kai Henriksens Facebook-side har ordføreren lagt ut en artikkel der han svarer på flyplasskritikken fra ordførerne på Midt- og Sør Helgeland. Leder for Rana Venstre, Erling Solvang, sier i en kommentar at saken ikke er godt nok forankret.

- Det burde vært kjørt en KVU. Det er det normale for en slik sak. Rana bør være ydmyk fordi oppslutningen om flyplassen på Helgeland er så liten. Den er ikke forankret slik den burde vært, skriver Solvang.

Vi spurte om dette var et syn han hadde diskutert med Venstre i Rana?

- Nei det har jeg ikke, men Venstre er et demokratisk part og jeg regner med at jeg ikke blir refset. Vi ser at dette ikke er godt nok forankret. Når ti ordførere på Helgeland skriver et brev der de protesterer mot at det ikke er utredet godt nok bør vi være ydmyk for dette. Rana bør ikke slå seg for brystet i denne saken, sier Solvang.

Venstres kommunestyrerepresentant og medlem av formannskapet, Tormod Steen, sier Solvangs syn ikke reflekterer Venstre i Rana.

- Vi har gjort et vedtak på at flyplassen bør realiseres fortest mulig. Det har vært nok utredninger i denne saken og Solvangs syn er noe han selv må stå for. Dette reflekterer ikke hva Venstre i Rana mener og vi har ikke diskutert saken, sier Steen.

Han mener brevet fra de ti ordførerne bare betyr en ting.

- Dette er et helt klart forsøk på trenering av flyplassaken. Vi har et klart og tydelig vedtak der vi går for Hauan og jeg mener det er på tide vi får take-off, sier Steen.

Han forstår ikke hvorfor Brønnøy og kommunene rundt plutselig involverer seg i saken.

- De har flyplassen i Brønnøysund og Stokka skal utvides. Jeg forstår ikke hvordan en ny flyplass i Rana skal bli en hindring for disse kommunene. Den kan jo bare bli et pluss for regionen, sier Steen.

  • Det er gjort en endring i denne saken. Vi skrev først at Erling Solvang ønsker nye utredninger, basert på at han mener det burde vært kjørt en såkalt KVU. Solvang mener riktig nok at en KVU burde vært gjennomført, men han ønsker ikke at dette skal gjøres nå som saken er avgjort.