Flyplassplan før sommeren

Artikkelen er over 4 år gammel

Avinor håper på å kunne legge frem en fremdriftsplan og en mer konkret tidsangivelse for når en ny lufthavn kan bli realisert- før sommeren.

DEL

Avinor bekrefter i en pressemelding at de har fått oppdraget.

Avinor skal på oppdrag fra Samferdselsdepartementet lede arbeidet med å planlegge ny lufthavn ved Mo i Rana. Avinor er også bedt om å sluttføre flyfaglige utredninger ved Hammerfest og i Lofoten.

- Oppdraget er omfattende, spennende og vil legge beslag på store interne ressurser i Avinor i årene som kommer. Samtidig har vi god kompetanse og forutsetninger for å gjennomføre et så stort oppdrag som anleggelse av en ny flyplass innebærer, sier Margrethe Snekkerbakken, divisjonsdirektør i Avinor.

Nytt regelverk

Det er nå 15 år siden det sist gang ble bygget en ny flyplass i Norge.

-Båtsfjord lufthavn ble ferdigstilt 1999. Det har skjedd store endringer innenfor en rekke områder av luftfarten siden den gang, spesielt på teknologisiden, men også på regelverksiden, forklarer Snekkerbakken.

Den nye flyplassen i Rana må sertifiseres etter det nye EU-regelverket som blir gjeldende i Norge fra høsten 2014. Dette flyplassprosjektet blir derfor et av de første i Europa som legger til grunn det nye EU-regelverket helt fra planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Før Avinor går i gang med selve oppdraget fra Samferdselsdepartementet, skal organiseringen av prosjektet vurderes. - Vi vil nedsette et internprosjekt, og det vil bli utarbeidet et mandat for dette arbeidet. I den forbindelse vil det være behov for en nærmere avklaring omkring premissene for deler av oppdraget, og hvilke forutsetninger det videre prosjektarbeidet skal bygge på. Et viktig element for det videre arbeidet blir derfor å få frem en realistisk tidsplan som det interne prosjektet kan forholde seg til, forteller Snekkerbakken.

Et godt fundament

Avinor vil ta utgangspunkt i det omfattende arbeidet som selskapet Polarsirkelen lufthavnutvikling AS allerede har utført.

- Vi mener at store deler av dette materialet vil danne et godt fundament for det videre planleggings- og prosjekteringsarbeidet. Etter vår oppfatning kan det likevel være behov for å gjennomføre ytterligere kvalitetssikring av de delene av underlagsmaterialet som har vært gjenstand for endringer. Hvilke deler av underlagsmaterialet dette eventuelt vil omfatte, er det for tidlig å si noe om nå, avslutter Snekkerbakken.

Avinor vil også gjennomføre en oppdatering av de økonomiske forutsetningene som prosjektet skal bygge på, og som skal lede fram til en såkalt KS2-utredning.

Underveis vil Luftfartstilsynet involveres i blant annet de luftfartsfaglige elementene som et nytt flyplassprosjekt innebærer. Det vil både bli behov for å avklare faglige spørsmål og få en god forståelse av de mange ulike forskriftene som gjelder innenfor luftfarten, og som vil berøre et nytt flyplassprosjekt av denne størrelsen.

Når det gjelder flyfaglige utredninger knyttet til Lofoten og Hammerfest pågår disse, med blant annet værmålinger som enten er igangsatt, eller i ferd med å igangsettes.

Videre fremdrift

Avinor er bedt om å gi en tidsplan og redegjørelse til departementet innen 22. april. Etter innleveringen vil Avinor kunne starte prosessen. Avinor håper på å kunne legge frem en fremdriftsplan og en mer konkret tidsangivelse for når en ny lufthavn kan bli realisert- før sommeren, står det i pressemeldingen.

Artikkeltags