Følelsesladet farvel med Marit

Odd Eriksen flørter med Høyre. Marit Tennfjord, SVs fylkesråd for utdanning, svarer med å trekke seg med umiddelbar virkning.

Odd Eriksen flørter med Høyre. Marit Tennfjord, SVs fylkesråd for utdanning, svarer med å trekke seg med umiddelbar virkning. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Fylkesråd for utdanning, Marit Tennfjord (Sv) trakk seg fra fylkesrådet med umiddelbar virkning.

DEL

Etter at Rana Blad på nett meldte at Marit Tennfjord kom til å trekke seg fra fylkesrådet i løpet av dagen, ble det fra salen i fylkestinget bedt om at de kunne bli informert. Fylkesrådsleder Odd Eriksen la da fram at Tennfjord ønsket å trekke seg, og denne søknaden ble innvilget av fylkestinget.

Marit Tennfjord sa så selv noen ord, før fylkesordfører Sonja Alice Steen (Ap) takket henne for langt og godt samarbeid. Tennfjord var tydelig beveget, og forlot salen før Steen var ferdig med sitt innlegg.

Fylkesrådet ble foreløpig ikke supplert, men det er ventet at Høyre vil samarbeide med KrF og Ap og dermed få plass i rådet.

Samarbeid i 30 år

- Dette er slutten på et 30 år langt samarbeid med Arbeiderpartiet, som har gjort at SV har fått vært med å styre politikken i Nordland. Nå har Ap og KrF innledet forhandlinger med Høyre, og SV har ingen plass i sånne forhandlinger. Nordland vil få en politikk mer mot Høyre og det er beklagelig. Men jeg skjønner at Arbeiderpartiet fortsatt ønsker å holde på makta, sa Tennfjord fra talerstolen, og ba om å få permisjon fra resten av fylkestingssamlinga.

Dette ble innvilget.

- Det er som representanten Tennfjord sier et langvarig samarbeid som forhåpentligvis midlertidig er over. Tennfjord har gjort en formidabel innsats i alle de posisjonene representanten har hatt. Dette er en utrolig vanskelig situasjon både for SV og representantene. Jeg tror jeg har hele fylkestinget med meg når vi ønsker representanten Tennfjord og også SV lykke til videre i framtida, sa Sonja Alice Steen.

Fylkestinget tok så en pause på ti minutter.

Tydelig berørt

Tennfjord var rørt etter seansen.

- Det er klart dette tar på. Etter et langt samarbeid der vi har stått av mange stormer sammen er det over. Det berører meg og mange med meg. Jeg har fått sterke bånd til mine samarbeidspartnere og å bryte disse er tøft. Det er mange som vil klemme meg her nå, sier en tydelig berørt Tennfjord til Rana Blad minutter etter at hun gikk av talerstolen.

Hun sier videre at hun nå trer inn i medlem av fylkestinget.

- Jeg er nå en del av fylkestinget og da blir det, naturlig nok, noen forskyvinger. Min oppgave nå blir å være en konstruktiv del av opposisjonen. Det blir nok bra, sier Tennfjord.

- Rødt tar ikke ansvar

SV har vært representert i alle fylkesråd siden 1999, da det parlamentariske systemet ble innført i fylkestinget i Nordland. Før parlamentarismen utgjorde Arbeiderpartiet og SV flertall i fylkestinget og samarbeidet om å styre Nordland i perioden fra 1983-1995.

- Arbeiderpartiet har startet egne forhandlinger med Høyre, mens de de sitter i fylkesråd sammen med oss. Det gir beskjed om ei kursendring fra Arbeiderpartiets side, og SV akter ikke å vente på om de kommer fram til en avtale. Dersom Arbeiderpartiet ikke har grunnleggende holdninger hvor de ser forskjell på høyre- og venstresiden er det deres valg, skriver Nordland SV i en pressemelding.

- Vi har erfart at det er vanskelig å regjere på Rødts nåde. Rødt tar ikke ansvar for økonomisk balanse og langsiktig planlegging. Men sett fra SVs side vil det med dagens sammensetning av fylkestinget ikke vært grunnlag for et høyredominert fylkesråd med Rødts støtte. Med andre ord finnes løsninga i sentrum, heter det videre.

- Når de velger å gå til Høyre viser det politisk prinsippløshet hvor maktposisjonene blir viktigere enn politikken. Det er et dårlig signal i den lange valgkampen vi går inn i foran stortingsvalget 2013. Ser ikke Nordland Arbeiderparti forskjell på sosialdemokrati og høyrepolitikk, spør Nordland SV.

Erfaren politiker

I tillegg til at hun var fylkesråd for utdanning, hadde Tennfjord vervet som nestleder av fylkesrådet. Hun har tidligere også vært fylkesråd for kultur og miljø, og fikk utdanningsposten så sent som i juni i år. Hun har vært i fylkesrådet siden mars 2009.

Hun har lang erfaring fra fylkes- og lokalpolitikken. I Rana har hun vært medlem av kommunestyret flere ganger, første gang som vara etter valget i 1983. Hun har sittet i formannskapet i kommunen i to perioder. Før hun ble medlem av fylkesrådet, var hun gruppeleder for SV i fylkestinget.

Hun er utdannet lærer og har grunnfag i både musikk og miljøterapi.

Artikkeltags