Det gjorde ikke saken bedre at han, som part i saken, ikke fikk utskrift av sakspapirene sine og vedtaket fra helse- og omsorgsutvalget da han egenhendig ankom rådhuset for å be om dokumentene. Han ønsket å gjøre seg kjent med forutsetningene for formannskapets behandling samme dag. Noe seinere bekreftet imidlertid ordfører Geir Waage at han selvfølgelig har rett til dokumentene i sin egen sak.

– Jeg ba om å få være til stede under det lukkete møtet som angikk meg, men formannskapet avslo dette, forteller Torbergsen. Han er innforstått med at dette er formannskapets rett.

Avslag

Mange timer seinere er formannskapet ferdig. Ventetida har Leonar Torbergsen for det meste tilbrakt i bilen sin utenfor rådhuset. Han hadde kjørt i flere timer for å rekke formannskapsmøtet som startet klokka 11.00. Leonar Torbergsen flyttet fra Rana i 1975. Nå bor han i Bø i Vesterålen.

– Jeg er forbannet, sier den 59 år gamle mannen til Rana Blad like etter at formannskapet i Rana har avslått søknaden hans om oppreisning.

– Jeg satt ute i bilen min i flere timer uten å høre noe fra politikerne. Ved 17.30-tiden ringte ordføreren for å fortelle at søknaden ble avslått. Begrunnelsen er at fylkesmannen utreder om Nordland fylke skal ta initiativ til en gransking av forholdene for tidligere barnevernsbarn i fylket. Det er jo vel og bra, men for meg kom all dritten jeg opplevde som barn tilbake i forbindelse med granskingen i Trondheim. Vi er bare tre-fire derfra som fikk søknadene våre avvist, jeg fordi jeg ble plassert på institusjon av en annen kommune enn Trondheim, nemlig Mo, sier Torbergsen og legger til:

– Jeg kan ikke legge lokk på saken før jeg har fått oppreisning. Hver dag jeg må vente føles som et nytt overgrep.

Sviktet

Leonar Torbergsen ble plassert på Stavne Observasjonsskole i Trondheim av daværende Mo kommune på 1950-tallet. Trondheim kommune opprettet en kommunal oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som hadde blitt utsatt for omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjon og barnehjem. Til tross for at Leonar Torbergsen har gjennomgått gransking av Trondheim kommune og blitt trodd, ble søknaden hans om erstatning avvist fordi han ble plassert på institusjon av en annen kommune. Trondheims oppreisningsordning omfatter kun barnevernsbarn plassert av Trondheim kommune.

Det er over ett år siden Torbergsen for første gang henvendte seg til Rana kommune med beskjed om at han ville overføre søknaden om oppreisning for overgrepene han opplevde i Trondheim, som følge av et barnevernsvedtak i Mo kommune. Han har gjentatte ganger ringt kommunen for å purre på saken sin, og i perioder når ingen har vært tilgjengelig for å svare på telefon har 59-åringen følt at de han ville snakke med har unngått ham. Også etter at historien hans ble fortalt i Rana Blad 22. april i år.

Forsøkene til tross, Torbergsen var ikke klar over at saken hans nå verserte i det politiske systemet.

– Jeg fikk ikke vite at saken min var til behandling før Rana Blad ringte for å få en kommentar til innstillingen fra Helse- og omsorgsutvalget har hatt saken på sitt bord og gjort en innstilling til formannskapet, sier Leonar Torbergsen.

Han vendte nesen nordover igjen straks han fikk den negative beskjeden fra ordføreren, med følelsen av å være dårlig behandlet - igjen. Likevel har han ikke gitt opp:

– Dette er en viktig sak for meg, og det handler dessuten om rettferdighet. Den kampen skal jeg ta, sier Leonar Torbergsen.