Ikke siden 2005 har befolkningsveksten i Norge vært lavere i andre kvartal. Nedgangen forklares med liten innvandring og få barnefødsler.

Fra 1. kvartal til 2. kvartal i år vokste folketallet med 10.600 personer, ifølge ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Veksten har ikke vært lavere siden 2005 da arbeidsinnvandringen skjøt fart etter EU-utvidelsen i Øst-Europa.

12.400 personer innvandret og 15.100 barn ble født i 2. kvartal. Men samtidig utvandret 7.200 personer og 9.700 døde. Dermed ble nettoinnvandringen på 5.200 personer og fødselsoverskuddet på 5.400.

Fødselsoverskuddet viser tallet på fødte minus antall døde. Det har ikke vært lavere siden 2007.

– Likevel bidro fødselsoverskuddet i det siste kvartalet mer til befolkningsveksten enn nettoinnvandringen gjorde, og det har ikke skjedd i noe kvartal siden perioden med stor innvandring tok til i 2006, skriver SSB.

1. juli 2017 var vi 5.278.000 personer i Norge.

Ser vi på de lokale tallene viser de følgende:

Rana: 26.186 - en økning på 58 innbyggere fra forrige kvartal

Hemnes: 4.542 - en økning på 8 innbyggere fra forrige kvartal

Lurøy: 1.929 - en økning på 2 innbyggere fra forrige kvartal

Nesna: 1.833 - en nedgang på 27 innbyggere fra forrige kvartal

Træna: 456 - en nedgang på 1 innbygger fra forrige kvartal

Rødøy: en nedgang på 4 innbyggere fra forrige kvartal

Andre tall fra Nordland:

Vefsn: 13.474 - en nedgang på 10 innbyggere fra forrige kvartal

Alstahaug: 7.509 - en økning på 65 innbyggere fra forrige kvartal

Bodø: 51.110 - en nedgang på 13 innbygger fra forrige kvartal

Er du interessert i andre tall finner du disse i den interaktive grafikken øverst.