Forbereder gyroaksjon

PLANLEGGER: Fylkesmannen i Nordland starter nå planleggingen for en eventuell rotenonbehandling av Ranelva mot gyrosmitte. Foto: Øyvind Bratt

PLANLEGGER: Fylkesmannen i Nordland starter nå planleggingen for en eventuell rotenonbehandling av Ranelva mot gyrosmitte. Foto: Øyvind Bratt Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Allerede i slutten av september kan det blir snakk om å rotenonbehandle Ranelva for å drepe gyrosmitten.

DEL

Som øverste fagmyndighet har Miljødirektoratet gitt grønt lys til Fylkesmannen i Nordland om å starte forberedelsestiltak for rotenonbehandling av Ranelva. Denne beskjeden kom etter at man fant ut at gyrosmitten kun holder hus i Ranelva og ikke omliggende vassdrag. Det kan blir snakk om en rotenonbehandling i slutten av september.

Sjekk ovenfor Reinforsen

En del av forberedelsene innebærer at man skal ta prøver av lakseunger ovenfor Reinforsen, siden man de siste to årene har plantet lakserogn i denne delen av elva. I den forbindelse skal det også tas prøver av røye i Langvatnet, siden Røye er en fisk som kan være bærer av gyrosmitte uten å bli skadet selv.

Fisking av stamfisk

En annen viktig forberedende oppgave vil være å sikre seg nok stamfisk av sjøørret.

– I nuet har man ikke noe genbank av sjøørreten. Derfor gjelder det å få fisket opp sjøørret, tatt vare på fisken inntil den kan strykes for melke og rogn, sier seksjonsleder Tore Vatne ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland.

Han forteller at det så langt under årets fiskesesong har blitt tatt lite sjøørret.

– Det kan hende at det startes opp slikt bevaringsfiske allerede til helga, men ennå er ingen ting klart, sier han.

Vatne antyder også at det kan blir snakk om å fiske suppleringslaks til stamfiskanlegget på Bjerka, hvor Statkraft tar vare på det genetiske laksematerialet.

– Vurderes det å åpne elva for fritt laksefiske, slik at man heller kan fiske opp laksen enn å la den dø av rotenonbehandlingen?

– På det nåværende tidspunkt er det ikke noe vi bruker energi på, sier han.

Praktisk planlegging

Seksjonsleder Vatne forteller at en del av forberedelsesjobben går ut på å børste støv av planene fra forrige behandling.

– Det handler om å tenke rundt alt det praktiske fra mengde rotenon i elva, til hvor mange folk som trengs i svin på aksjonsdagen, sier Vatne.

Han forteller at man også formelt må søke om å få rotenonbehandle elva.

Les også: Stenger Ranelva

Les også: Pengemangel stoppet gyrosjekk

Les også: Gyro påvist, prøvetaking pågår

Artikkeltags