Foreløpig stopp for flyplass

Foto: Øyvind Bratt

Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 7 år gammel

I et brev fra Luftfartstilynet sier de at søknaden om konsesjonsgodkjenning til Polarsirkelen lufthavnutvikling(PLU) må behandles politisk og tilsynet vil vente med videre behandling til Nasjonal Transportplan 2014-2023 foreligger.

DEL

I brevet som er datert 1.november står det blant annet følgende:

"Spørsmålet om hvordan den fremtidige flyplasstrukturen på Helgeland skal være er viktig, både på regionalt og nasjonalt nivå. Avgjørelsen vil måtte bygge på en helhetlig vurdering av samtlige momenter som er opplistet i konsesjonsforskriften § 1 bokstav b. Da det per i dag finnes flere mulige alternativer for fremtidig flyplasstruktur for regionen, kan ikke luftfartsmyndigheten behandle og avgjøre søknaden på nåværende tidspunkt.

De samfunnsmessige avveiningene som må foretas hører hjemme på et overordnet transportpolitisk nivå. Behandlingen av konsesjonssøknaden må på denne bakgrunn ses i sammenheng med arbeidet med ny Nasjonal transportplan.

For å unngå utilsiktete føringer inn i arbeidet med ny Nasjonal transportplan, samt for å unngå overflødig og fragmentarisk saksbehandling, er det nødvendig å utsette videre saksbehandling inntil den overordnede transportpolitikken er tilstrekkelig avklart. Avhengig av når nødvendige avklaringer foreligger må det påregnes at den videre saksbehandlingen må avvente til fremleggelsen av Nasjonal transportplan 2014-2023", står det i brevet som er undertegnet av seksjonssjef for flyplass- og sikringsavdelingen, Jørn Eirik Seljeås og juridisk seniorrådgiver i Luftfartstilsynet, Stian Hangaas.

I en kort kommentar sier daglig leder for PLU, Henrik Johansen, at dette ikke er dramatisk for det faglige, men at det medfører en forsinkelse for prosjektet.

- Dette vil forsinke oss en del og det er negativt for næringslivet på Helgeland. Jeg tolker brevet slik; Faglig har vi en god sak (ellers kunne tilsynet bare avvist søknaden). Konsesjon må her gis av departementet ikke tilsynet. Den politiske linja vil ha saken inn i en strukturdebatt. Det er naturlig siden hverken Røssvoll eller Kjærstad har noen god fremtid og drives på dispensasjon. Dessuten er det bare 8 mil mellom Mo i Rana og Mosjøen, den største og nest største byen på Helgeland med hhv 26 000 og 13 000 innbyggere. NTP ses som en mulig prosess. Det finnes raskere veier, for eksempel en egen sak, proposisjon, så statsbudsjett, skriver Johansen i en kommentar

Artikkeltags