Nordlandsforskning har gått sammen med Universitet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø og Universitetet i Agder for å etablere et nasjonalt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal rette seg mot opplevelsesbasert reiseliv og kulturnæringer.

– Vi ønsker å skape den første SFI-en i Norge, som bygger på behovet for innovasjon og økt verdiskaping, i reiseliv og kulturnæringer, sier Einar Lier Madsen, forskningsleder ved Nordlandsforskning og Dorthe Eide, som er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø i en pressemelding.

Det finnes i dag 21 slike senter, men ingen av disse er i Nordland.

Fremme forskningsmiljøer

Fylkesrådet i Nordland har satt av rundt 1 million kroner til medfinansiering av nødvendig utviklingsarbeid ved søknader til Norges forskningsråds sentersatsinger.

– SFI er en viktig satsing for å fremme sterke forskningsmiljøer på områder i offentlig sektor og næringsliv i Nordland. Opplevelsesnæringen og reiselivet har et spesielt stort verdiskapnings- og innovasjonspotensial. I Nordland bidrar reiselivet til både sysselsetting og bosetning utenfor tettbygde områder, sier fylkesråd Arve Knutsen (KrF) og fortsetter:

– Prosjektet vil bidra til at Bodø-miljøet blir en nasjonal og internasjonal forskningsfront, innen opplevelsesbart reiseliv, det vil øke innovasjon i opplevelsesnæringene.

Flere utfordringer

Senter for forskningsdrevet innovasjon skal ha både nasjonale og internasjonale forskningspartnere, samt bedrift- og brukerpartnere. Senteret skal ha et årlig totalbudsjett på vel 20 millioner kroner, i 8 år fra 2015. Halvparten av budsjettet blir finansiert av Norges forskningsråd, og minimum 25 prosent skal finansieres av deltakende bedriftspartnere som består av utenlandske universiteter og forskningssentre.

– Både reiseliv og kulturnæringer har utfordringer med lønnsomhet, kvalitet, attraktivitet og internasjonal konkurranse. Samtidig har vi i Norge store muligheter for å skape flere og mer attraktive produkter og totalopplevelser. Vi vet det er betalingsvillighet for gode opplevelsesprodukter, og dette er kjernen i en voksende opplevelsesøkonomi, sier de to forskningslederne, Lier Madsen og Eide.