Freder alle ungdomsskolene

Rana kommune 
  
 Kommunestyremøte Geir Waage Tormod Steen

Rana kommune Kommunestyremøte Geir Waage Tormod Steen Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Gruben ungdomsskole og Båsmo ungdomsskole skal renoveres, mens det skal bygges ny skole på Selfors.

DEL

Det er klart etter at flertallet i kommunestyret gikk inn for ei slik løsning i går. Flertallet består av en bred politisk koalisjon fra Rødt til Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet, SV og Karen Hagland Amundsen synes derimot at dette er en særdeles dårlig ide.

193 millioner

Kommunestyret fikk lagt på bordet ei omfattende utredning om bynære ungdomsskoler. I formannskapet ble utredninga, med en rekke forskjellige alternativ til framtidig ungdomsskolestruktur med kostnadsoverslag, enstemmig tatt til etterretning.

I kommunestyret la Ap og SV fram et fellesforslag om å sende utredninga ut på høring og ta stilling til hva som skal skje med ungdomsskolene i forbindelse med budsjettbehandlinga til høsten. Høyre, Frp, Senterpartiet, Venstre, Miljølista, KrF og Rødt vil imidlertid ha handling og avklaring allerede nå, og det fikk de også.

- Vi vil renovere Båsmo ungdomsskole og Gruben ungdomsskole, og dessuten bygge en ny ungdomsskole på Selfors samtidig som det tilrettelegges for en 1 til 10-skole der. Dette vil vi bruke 193 millioner kroner på i 2012-14, sa Venstres Tormod Steen da han la fram fellesforslaget fra de syv partiene.

- Vi ønsker å bygge opp rundt solide bomiljø og legge til rette for folketallsvekst, sa Steen.

- Vi slår nå fast ungdomsskolestrukturen en gang for alle. Det finnes ingen grunn til å bryte opp strukturer som fungerer. Gruben er like stor som Sandnessjøen, klart det er plass til en ungdomsskole der. Dette handler blant annet om å skape trygghet i nærmiljø hvor det allerede er investert mye i for eksempel kunstgressbaner, sa Høyres Kai Henriksen.

Verken Selfors eller Gruben ungdomsskole bør renoveres og det er feil å bruke begrensa investeringsmidler til å renovere 40 år gamle skoler, sa varaordfører Inge Myrvoll (SV) som tillot seg å undre om argumentasjonen om hvor viktig det er med ungdomsskoler i nærmiljøet også skal overføres til å gjelde i bydelene Hauknes og Ytteren.

Varaordføreren utfordra også forslagsstillerne til å svare på om elevene på Ytteren skal gå på Båsmo ungdomsskole eller Selfors, men uten at han fikk noe konkret svar på det.

Dette er detaljer vi må komme tilbake til, var svaret han fikk fra Tormod Steen (V).

Faglig og økonomisk uklokt

Myrvolls partikollega, Gislaug Øygarden, fulgte opp med å si at SV ønsker større ungdomsskoleenheter, men at partiet ikke ønsker å konkludere på ungdomsskolestrukturen uten at utredninga blir sendt på høring.

- Det vil være faglig og økonomisk uklokt å beholde dagens antall bynære ungdomsskoler, sa hun videre.

- La oss sende de forskjellige alternativene ut på høring. Det er viktig med involvering og samhandling i denne saken, sa ordfører Geir Waage (A) som påpekte at dersom skolene på Selfors skal slås sammen til en 1 til 10-skole så er dette i realiteten en endring av strukturen og da må dette ut på høring.

- Det er jo litt ironisk at en skal opprettholde en skolestruktur som ble lagt på 1960-tallet, sukket Arbeiderpartiets Knut Bjørgen som pekte på at mange av dagens ungdomsskoler er for små til at elevenes ønsker om valgfag kan innfris.

- Jeg er skuffet på vegne av ungene. Vi må ha bygg som er tilrettelagt for framtida og det er riktig med større enheter. Vi kan ikke klatte på skolebyggene slik vi har gjort i 50 år uten å lykkes. Nå kunne vi ha lykkes, men den muligheten tar nå opposisjonen fra oss, sa Karen Hagland Amundsen som tidligere i vinter meldte seg ut av Rana Senterparti.

- Nå tar vi et krafttak for skolene og gjør slutt seigpininga. Det er slett ikke slik at kommuneøkonomien settes på spill her, og vi har funnet inndekning for å gjøre dette, sa Dan Erik Kjellnø (Miljølista) som reagerte på Hagland Amundsens advarsel mot å klatte på skolebyggene.

- Jeg blir oppgitt av at det framstilles som at vi skal drive med klatting, skolene skal settes i fullt ut forsvarlig stand, sa Kjellnø.

Oppgitt over Hagland Amundsen var også Johan Petter Røssvoll (Sp).

- Representanten Hagland Amundsen framstiller det som om at dette er å baklengs inn i framtida. Slik er det selvsagt ikke. Dette er et framtidsretta prosjekt som skaper trygghet. Skolebyggene skal renoveres slik at de tilfredsstiller nye og moderne krav og ungdomsskolene får nå et betydelig og etterlengta løft, slo Røssvoll fast.

Artikkeltags