Freyr vurderer å starte opp en mindre batterifabrikk i industriparken, før den store fabrikken settes i drift