Frikjent for regelbrudd

Ap, SV, Karen Hagland Amundsen og Frp har slått fast at verken rådmann Sigmund Johnsen eller teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen har brutt kommunens etiske regelverk. Foto: Øyvind Bratt

Ap, SV, Karen Hagland Amundsen og Frp har slått fast at verken rådmann Sigmund Johnsen eller teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen har brutt kommunens etiske regelverk. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 9 år gammel

Kommunestyrets flertall har frikjent både rådmann og teknisk sjef for brudd på Rana kommunes etiske regelverk.

DEL

Det var et fellesforslag fra Ap, SV, Frp og Karen Hagland Amundsen som førte til at rådmann Sigmund Johnsen og teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen ikke har brutt kommunens etiske regelverk.

Kommunestyret har nå behandlet rapporten som tar for seg rådmann Sigmund Johnsens leilighetskjøp og et Tyrkia-opphold som rådmannen og teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen var på. Konklusjonen til flertallet er at det ikke foreligger brudd på kommunens etiske regelverk.

Kontrollutvalget i Rana kommune har slått fast for begge personer at de har brutt Rana kommunes etiske retningslinjer. Det er deres posisjoner i toppstillnger i kommunen og kommunens forretningsmessige forhold til Karan, som er kjernen i saken. Politikerne er ikke enige, og har i ettermiddag frikjent rådmannen for brudd på regelverket.

Det var et forslag fremmet av Karen Hagland Amundsen, Arbeiderpartiet, Frp og SV som fikk flertall, og som konkluderer med at rådmann Johnsen ikke har brutt kommunens etiske retningslinjer.

Leilighetskjøpet dreier seg om at Johnsen kjøpte en leilighet 300.000 kroner under det som viste seg å være takst, hos forretningsmannen Cafer Karan. Tyrkia-turen dreier seg om at teknisk sjef og rådmann under en ferie fikk disponere ei leilighet i Tyrkia gratis. Leiligheten tilhører samme Karan.

Rådmann Johnsen har nektet for å ha brutt noen regler. Teknisk sjef Bech-Hanssen har innrømmet at han har brutt regelverket.

Leder for kontrollutvalget, Allan Rognan, orienterte på forhånd kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Han sa fra talerstolen at man vurderte ferieoppholdet som et åpenbart brudd på regelverket.

Rådmann og teknisk sjef har i utgangspunktet permisjon fram til 8. mars, men med åpning for endring av tidspunkt for retur. Ordfører Geor Waage sier at de to ikke umiddelbart vil returnere til sine stillinger, selv om det nå er vedtatt at det ikke foreligger brudd på kommunens etiske retningslinjer.

* Les mer om denne saken i morgendagens Rana Blad.

Artikkeltags