Går for stor flyplass

Det var en glad Henrik Johansen (t.v.), daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling, og Kai Henriksen, Høyre-ordfører i Rana, som mottok meldingen om Avinors innstilling til Nasjonal Transportplan. Foto: Viktor Leeds Høgseth

Det var en glad Henrik Johansen (t.v.), daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling, og Kai Henriksen, Høyre-ordfører i Rana, som mottok meldingen om Avinors innstilling til Nasjonal Transportplan. Foto: Viktor Leeds Høgseth

Artikkelen er over 6 år gammel

Avinor vil bygge stor flyplass på Hauan, utvide flyplassen i Sandnessjøen og legge ned flyplassen i Mosjøen. Henrik Johansen slipper jubelen løs. Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet under artikkelen.

DEL

Det kommer fram i Avinors innspill til Nasjonal transportplan som ble lagt fram torsdag.

- Vi anbefaler at det bygges én ny lufthavn i henholdsvis Lofoten (Gimsøy) og på Helgeland (Polarsirkelen) som kan trafikkeres av større fly, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor, i en pressemelding (ekstern lenke).

Han understreker at dette forutsetter nedleggelse av Mosjøen lufthavn, Kjærstad og Mo i Rana lufthavn, Røssvoll på Helgeland, kombinert med forlengelse av rullebanen på Sandnessjøen til 1199 meter. I Lofoten forutsettes det at Svolvær lufthavn og Leknes lufthavn legges ned. I Vesterålen anbefaler Avinor å forlenge Stokmarknes lufthavn til 1199 meter.

Nå tror han på stor flyplass

Henrik Johansen jubler på vegne av hele regionen over Avinors innstilling om å etablere en stor flyplass på Helgeland, og er helt sikker på at regjeringen vil følge opp.

– Dette er den dagen folket og næringslivet på Helgeland har ventet på i 30 år. Dette er også en stor anerkjennelse til næringsliv og lokale, regionale og sentrale politikere som har kjempet for å skaffe regionen en stor flyplass, sier den daglige lederen i Polarsirkelen lufthavnutvikling AS i en pressemelding.

Johansen er ikke i tvil om at dagens innstilling fra Avinor også blir regjeringens innstilling og Stortingets vedtak.

– I Nordområdemeldingen har regjeringen presisert at verdiskapingen skal være en viktigere dimensjon i politikken for nordområdene, og den har utfordret regionen til selv å definere virkemidlene for vekst. Denne flyplassen er et av Nordland fylkes viktigste svar på denne utfordringen, sier Johansen.

Rørt og stolt ordfører

Rana-ordfører Kai Henriksen (H) er ikke mindre glad for meldingen fra Avinor.

- Jeg er rørt og stolt over å være ordfører i en by som har fått dette til. Det er nesten uvirkelig etter seks års jobbing, sier han.

Neste steg på veien mot ny flyplass på Helgeland blir å følge opp merknaden i statsbudsjettet for inneværende år, med å kvalitetssikre anleggsbudsjettet og jobbe med alternative finansieringsmodeller.

Opp til politikerne

- Dette er faginstansens tilråding. Nå er det opp til politikerne å sørge for at det blir slik, sier Marius Meisfjord Jøsevold, gruppeleder for SV på fylkestinget.

- Jeg er kjempeglad for Avinors innspill. Vi ser at et samlet næringsliv, en samlet region er tilhenger av å bygge stor flyplass på Hauan og utvide Stokka. Dette er fryktelig viktig. Samtidig har jeg en viss forståelse for at brukerne av flyplassen i Mosjøen er avventende negativ. Det er lettere å bygge opp enn å legge ned noe. Siste ord er nok ikke sagt. Men en stor flyplass på Hauan, en rimelig stor flyplass på Stokka og en bra flyplass i Brønnøysund er en struktur Helgeland lever godt med, mener han, og legger til at et fortsatt fokus på utbedring av veiene på E6 er viktig dersom lufthavnstrukturen blir slik.

Investerer for 24 milliarder

I dag ga Avinor sitt innspill til Nasjonal Transportplan (NTP). På en pressekonferanse i Oslo overleverte konsernsjef i Avinor Dag Falck Petersen rapporten som sier hvordan de ser for seg flyplasstrukturen.

Denne pressekonferansen følger du live her.

Avinors direktør for regionale og lokale lufthavner, Margrethe Snekkerbakken, stiller opp til pressekonferanse i Bodø. Der skal hun gå mer i detaljer på hva rapporten innebærer på et lokalt nivå. Rana Blad vil være til stede på denne pressekonferansen og vil oppdatere dere på reaksjonene derfra.

Leder for Polarsirkelen Lufthavnutvikling, Henrik Johansen, og ordfører i Rana, Kai Henriksen(H), vil også være til stede der.

Avinor vil i planperioden gjennomføre et omfattende investeringsløft på i alt 24 milliarder kroner i hele lufthavnnettet og i flysikringstjenesten.

- Avinor legger opp til omfattende investeringer i neste NTP-periode, både for å øke kapasiteten og for å tilrettelegge for en framtidsrettet lufthavnstruktur i hele landet, sier Falk-Petersen.

- Luftfarten står foran det største investeringsløftet siden Oslo lufthavn, Gardermoen ble bygd.

Artikkeltags