Advokat Alf Kåre Knudsen er fast advokat for organisasjonen Lederne, og jobber mye med arbeidsrett. Han representerer den avskjedigete eiendomssjefen, som ikke selv vil kommentere saken. Etter samråd med sin klient forteller advokat Knudsen kort om bakgrunnen for at de nå går til sak mot Coop Helgeland.

– I tillegg til sin stilling som eiendomssjef i Coop Helgeland, satt Solheim også som styremedlem i Bakeriet Mo i Rana. 13. oktober i fjor behandlet Bakeri-styret Coop Korgens bruk av forkjøpsrett til de 85 prosent av bakeriaksjene som Coop Helgeland allerede hadde inngått avtale om å selge til Bakehuset Nord-Norge. Et enstemmig styre, styremedlem Solheim inkludert, godkjente etter juridisk bistand bruken av forkjøpsretten som å være i tråd med vedtektene. Han skal ikke ha fått noen instrukser fra sin arbeidsgiver om å stemme annerledes.

Eiendomssjefens framtid

To dager etterpå blir han innkalt til et drøftelsesmøte hos ledelsen, formålet er å diskutere hans framtid i bedriften. Han får beskjed om at han hadde opptrådt illojalt og i strid med arbeidsgiveren sine interesser, forteller advokat Knudsen, som selv var til stede på møtet.

I dagene etter dette gikk Coop Helgeland og Bakehuset Nord-Norge til Rana tingrett og ba dem kjenne Coop Korgens aksjekjøp ugyldig. I løpet av dagen i retten kom konflikten mellom eiendomssjefen og Coop Helgeland fram, men det skal ha blitt benektet fra Coop Helgeland-direktør Odd Harald Ribe at det var noen arbeidsrettslig konflikt og at det ikke var tale om oppsigelse- eller avskjedssak.

– 11. november mottok imidlertid min klient avskjedigelsen. Etter mer enn 20 år i Coop, fikk han avskjed med umiddelbar virkning.

Urettmessig avskjedigelse?

– Etter dette varslet jeg bedriften om at min klint ville gå til søksmål. Coop Helgeland ønsket forhandlinger, og disse ble gjennomført uten at partene kom til enighet. Jeg sendte derfor inn stevning til tingretten. Vi kan ikke se hvordan Solheim, ved kun å forholde seg til vedtektene og juridiske råd, har opptrådt illojalt.

Vi har etterspurt ei forklaring fra bedriftsledelsen, men har ikke fått noen god begrunnelse. Vi går til søksmål fordi vi mener dette er en helt klar urettmessig avskjedigelse, sier Knudsen.

– Er Coop Helgeland ute etter å finne syndebukker?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier advokaten.

Vil ikke kommentere

Coop Helgelands administrende direktør, Odd Harald Ribe, ble tilsatt i stillingen 1.april i fjor. Ønsket om å selge datterselskapet Bakeriet Mo i Rana til Bakehuset Nord-Norge i Tromsø relativt kort tid etterpå vakte fort strid, både innad i Coop-organisasjonen og blant tilsatte. Dette toppet seg altså med at striden om aksjene ble brakt inn for retten. Både tingretten og lagmannsretten så ingen grunn til å stanse Coop Korgens bruk av forkjøpretten.

Direktør Ribe ønsker ikke å kommentere stridighetene rundt Bakeriet. Heller ikke avskjedigelsen av Asbjørn Solheim, og utsiktene til en arbeidsrettssak. Han vil ikke si noe om på hvilken måte den tidligere eiendomssjefen skal ha opptrådt illojalt.

– Jeg har ingen kommentar til dette, fordi det er en personalsak, sier han knapt.

Coop-direktøren viser ellers til advokatfirmaet Østgård Wikasteen, og advokat Bjørn Halvor Wikasteen for kommentarer. Uttalelsene er like knappe derfra.

– Jeg bekrefter at vi representerer Coop Helgeland. Saken det er snakk om blir behandlet som en personalsak, og utenom det har vi ingen kommentarer, sier Bjørn Halvor Wikasteen.