Gjør oss til bedre hjelpere

inspirerende: Fagansvarlig for videreutdanningen i rusproblematikk og psykiske lidelser, Grethe Johansen (t.v.) har ledige plasser til høsten. Studiet får varm anbefaling av Nina Forsmo, Maiken Lunderøy, Hege Almo og Halvor Røberg. Foto: Øyvind Bratt

inspirerende: Fagansvarlig for videreutdanningen i rusproblematikk og psykiske lidelser, Grethe Johansen (t.v.) har ledige plasser til høsten. Studiet får varm anbefaling av Nina Forsmo, Maiken Lunderøy, Hege Almo og Halvor Røberg. Foto: Øyvind Bratt Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Gjør som oss, er klar melding fra de første studentene med videreutdanning i rusproblematikk og psykiske lidelser. De mener ny kunnskap gjør dem til bedre hjelpere.

DEL

- Søknadsfristen har egentlig gått ut, men vi har noen ledige plasser. De som er interessert, kan ringe Universitetet i Nordland avdeling Helgeland, i Rana. Informasjon om hva studiet går ut på står også å lese på nettsidene til universitetet, sier fagansvarlig for studiet, Grethe Johansen.

Det nye studiet startet opp i Rana sist høst, og passer som hånd i hanske med den nasjonale satsingen på rus og psykiske lidelser.

Både og, ikke enten eller

Rusproblematikk og psykiske lidelser er to store fagfelt som det er knyttet mye stigmatisering til. Mennesker med alvorlig psykiske lidelser har naturlig fått en plass i spesialisthelsetjenesten mens mennesker med rusproblem oftest plasseres innenfor sosialtjenesten.

Mange faller utenfor fordi det ikke har vært kompetanse til å fange alle som har både rusproblem og psykiske lidelser.

- Vi får kunnskap om at det ikke bare handler om rus eller bare psykiatri, men om dobbeltdiagnoser som krever integrert behandling. Slik vi opplever det, er dette kompetanse som gjør at vi blir gode hjelpere fordi vi gir riktig hjelp, sier Maiken Lunderøy, Halvor Røberg, Hege Almo og Nina Forsmo.

De jobber henholdsvis som sosionom ved BUP i Sandnessjøen, nestleder ved Liengbakken bofellesskap i Rana, miljøterapeut ved den nye rusavdelingen på Helgelandssykehuset Mo i Rana og som sykepleier på medisinsk avdeling på sykehuset i Rana.

Ulik bakgrunn og innfallsvinkler står sentralt i studiet, der det i seg selv er et mål å bygge nettverk mellom etater og institusjoner, på tvers av fagfelt og på tvers av spesialisthelsetjenesten og det kommunale tjenestetilbudet innenfor rus og psykiatri.

Gjennom å bli kjent med hverandre på studiet får vi innblikk i hverandres arbeidsplasser, og hvordan vi kan trekke veksler på hverandre til beste for brukeren, forklarer studentene.

- Vi ønsker oss søkere fra en rekke forskjellige profesjoner. Fra politiet så vel som fra hjemmesykepleien, ansatte i rusenheter så vel som fra psykiatrien for å nevne noen, sier fagansvarlig Grethe Johansen.

Delstudium

Studiet er inndelt i tre moduler;

  • n praksisfortelling handler om å bli kjent med egne erfaringer og bruke det
  • n problembasert læring, der studenten får en oppgave i forhold til en case og må forstå problemet og forsøke å skape endring
  • n integrert behandling som omfatter hele studiet der dobbeltdiagnose er sentralt for den rusavhengige

Videreutdanningen er et deltidsstudium med seks ukesamlinger og periodeoppgaver.

Det er godt mulig å kombinere jobb og studier. Det er også godt mulig å bo andre steder på Helgeland og pendle til Mo når det er samling, sier Maiken Lunderøy fra Sandnessjøen.

Artikkeltags