Granskes etter gratis ferie

ubehagelig: Teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen synes det er ubehagelig, men forståelig, at også han må forklare seg om et gratis ferieopphold i Tyrkia. 
 Arkivfoto

ubehagelig: Teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen synes det er ubehagelig, men forståelig, at også han må forklare seg om et gratis ferieopphold i Tyrkia. Arkivfoto Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen var med på ferieturen som kan føre til at rådmann Sigmund Johnsens går av. Også Bech-Hanssen må forklare seg om gratisferien.

DEL

I morgen skal Bech-Hanssen møte for kontrollutvalget, for å forklare seg om en ferietur han var på sammen med rådmann Sigmund Johnsen. Bech-Hanssen bekrefter overfor Rana Blad at han har mottatt en slik innkalling. Han sier at han kommer til å stille opp, og at han vil levere en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget i dag, mandag.

- Jeg er ikke overrasket over å bli innkalt, og mener også at det er riktig, slik denne saken har utviklet, sier Bech-Hanssen.

Forretningsforbindelse

Kontrollutvalgets leder, Allan Rognan, sier at bakgrunnen for innkallingen er den omtalte ferieturen, og opplysninger som framkom da utvalget behandlet rådmannens rolle i saken. Ferieturen det stilles spørsmålstegn ved, fant sted sist sommer da rådmann Johnsen fikk låne en ferieleilighet i Alanya i Tyrkia gratis, hos forretningsmann Cafer Karan. Bech-Hanssen ble med på turen, som varte i åtte døgn.

Det kontrollutvalget reiser spørsmål ved, er om det å benytte seg av et slikt gratis ferieopphold er forenlig med kommunens etiske regelverk. Rana kommune har relativt omfattende forretningsforbindelser til aktøren som de to kommunetoppene bodde gratis hos:

  • Leieforhold i Stakobygget, der Karan driver restaurant og der Rana kommune nå planlegger et kunnskapssenter. Bech-Hanssen har som teknisk sjef i kommunen, en meget sentral rolle i dette prosjektet.
  • Rana kommune har gjennom kommunens flyktningetjeneste leieavtaler med Karan der kommunen betaler nærmere 600.000 kroner pr. år for leie av leiligheter.

Enstemmig om brudd

Etter at utvalget hadde lest og hørt rådmann Johnsens forklaring om ferieturen samt hans vennskap til Karan, konkluderte et enstemmig utvalg med at rådmannen brøt kommunens etiske retningslinjer «da han vederlagsfritt benyttet ferieboligen i Tyrkia sommeren 2010 av næringslivsaktøren Cafer Karan».

Utvalget viste til et punkt som omhandler at kommunens ansatte eller folkevalgte skal unngå å motta personlige fordeler som kan påvirke ens jobb eller verv.

Rådmann Sigmund Johnsen har uttalt at han totalt uenig i at han har brutt kommunens etiske retningslinjer, både i forhold til Tyrkia-turen og i forbindelse med at han fikk kjøpe en leilighet av Karan for en pris som viste seg å ligge 250.000-300.000 kroner under takst. En takst som ikke ble utført før etter at handelen var gjort. Johnsen har likevel uttalt at han nå vurderer å gå av som rådmann, som følge av rapporten.

Ubehagelig

Nå er det altså i forhold til akkurat samme forhold, at kontrollutvalget skal vurdere hvorvidt også Bjørn Bech-Hanssen har brutt regelverket.

I og med utvalgets konklusjon i forhold til rådmannen; er du redd for at konklusjonen er gitt også i forhold til din sak?

- Nei, det at jeg blir innkalt velger jeg å tolke slik at man ikke har konkludert med noe.

- Rådmannen mener han ikke har brutt noen retningslinjer. Hvordan vurderer du at du har opptrådt i forhold til dette?

- Det vil jeg ikke si noe om. Nå skal jeg finpusse min rapport som skal leveres i morgen, så får vi avvente og se hva utfallet blir, sier Bech-Hanssen, som imidlertid ikke har problemer med å innrømme at saken er en påkjenning.

- Det stilles spørsmål ved vår integritet og habilitet, og det er veldig ubehagelig, sier Bech-Hanssen.

Artikkeltags