For noen dager siden ble det åpnet konkurs i selskapet som har frisert ranværinger siden 1992. Inger Nordahl, som sammen med Morten Nystad har vært eier av bedriften helt siden starten, synes det er trist at man har måttet gi opp.

- Mangelen på stabil arbeidskraft gjorde det til slutt umulig å fortsette, sier Nordahl.

- Sykemeldinger og omskoleringer førte til at vi ikke hadde frisø rer nok til å ta oss av kundene. Og uten ansatte til å ta seg av kundemassen, uteblir inntektene, sier hun.

Det siste halvåret har hun selv vært ute av arbeidsstokken. Etter mer enn 18 år som frisør, sa kroppen fra om at nok var nok.

- De klassiske belastningsskadene i skuldre og armer meldte seg. Nå har jeg satt meg på skolebenken for å omskolere meg. Til hva vet jeg ikke ennå, for det er jo frisør jeg alltid har vært, sier Inger Nordahl, som ikke legger skjul på at hun kommer til å savne det hun betegner som en svært lojal kundemasse.

- Vi har hatt en del faste kunder som har vært svært tå lmodige og vist forståelse for at vi til tider hadde dårlig kapasitet. Men et sted går smertegrensa, og dit var vi nå kommet, erkjenner Nordahl.

Konkursen i boet ble åpnet 26. november, mens første skiftesamling holdes ved Rana tingrett 17. desember.