Grønt lys for Laupen kraftverk

Inntak: Produksjonssjef Torkil Nersund i Helgelandskraft ved vannet som vil bli inntaksdam for Laupen kraftverk.

Inntak: Produksjonssjef Torkil Nersund i Helgelandskraft ved vannet som vil bli inntaksdam for Laupen kraftverk. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Helgelandskraft søkte i 2008 om å få bygge Laupen kraftverk. Nå har NVE gitt tillatelse til utbyggingen.

DEL

Helgelandskraft AS er fornøyd med at NVE har gitt konsesjon på et kraftverk som vil bidra med strøm til ca. 1100 husstander (22,5 GWh).

NVE har pålagt Helgelandskraft noe større minstevannslipp enn det som er omsøkt, og produksjonen er derfor noe redusert.

Tidkrevende

– Det har vært en tidkrevende prosess, så det er greit å få en avklaring, sier produksjonssjef Torkil Nersund i Helgelandskraft. Han regner med at det vil gå med en sesong til detaljprosjekteringen.

– Vi vil i løpet av sommeren/høsten starte med planlegging og prosjektering for å få prosjektet fram til investeringsbeslutning så snart som mulig, sier Nersund, som har som mål å få til anbudsbefaring neste år.

Bygges veiløst

Kraftverket skal ligge ved Ranfjorden på sørsiden av Sjonfjellet, og skal bygges veiløst. Et 402,5 meter høyt fall i Sagelva, som drenerer et felt på 9,4 km² fra Laupen (Sjonfjellet), føres i tunnel ned til kraftstasjonen.

– Prosjektet er spesielt. Tunnelen blir både adkomst og avløp for vannet, sier Nersund.

Kraften skal føres i 22 kV linje over Laupen til påkobling på eksisterende 22 kV linje til Sjona.

Tre til i Rana

Helgelandskraft er svært fornøyd med at de til nå har fått gjennomslag for i alt sju nye kraftverk – eller totalt ca. 200 GWh.

– Vi registrerte at nær 40 % av det volum som NVE behandlet i 2012 fikk avslag. At vi til nå har en realiseringsgrad på god over 90 % tyder på at vi har utviklet prosjekter med små miljøkonflikter sier Nersund. I tillegg til Laupen, har selskapet søkt om å bygge to nye kraftverk i Fagervollan og ett i Blakkåga i Rana. Får kraftselskapet konsesjon også for disse, betyr det en dobling av antall anlegg i Helgelandskraft.

– Men vedvarende lave kraftpriser i kombinasjon med høye utbyggingspriser er en trussel, innrømmer produksjonssjef Torkil Nersund.

* Byggekostnaden for Laupen kraftverk vil bli på om lag 112 millioner kroner.

Artikkeltags