Grønt lys for ny lufthavn

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

- Jeg er så oppspilt at jeg nesten ikke klarer å snakke, sier en overveldet ordfører, Kai Henriksen.

DEL

Samferdselsdepartementet utarbeider nå et oppdrag til Avinor om videre detaljplanlegging og utforming av en konsesjonsøknad for Polarsirkelen Lufthavn.

- Vi har ventet så lenge på denne meldingen fra Samferdselsdepartementet og har jobbet tett med saken over lang tid. Helt siden det nye regimet tok over i høst, har vi vært veldig aktive for å få fortgang i saken. Vi ble lovet framdrift og de har levert varene til de grader, sier en glad Kai Henriksen.

- Ved å gå rett på detaljplanleggingen tar vi et viktig steg videre. En ny lufthavn ved Mo i Rana er et viktig vekstskapende tiltak for befolkning og næringsliv i denne regionen. Prosjektet har i stor grad blitt drevet fram og utredet lokalt før det har blitt forankret nasjonalt. Avinor og staten vil dra nytte av dette arbeidet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding.

Regjeringen har besluttet at det ikke skal gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) eller en kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) i forbindelse med planleggingen av en ny lufthavn ved Mo i Rana. Departementet legger opp til at det senere skal gjennomføres en kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2).

For å gi regjeringen et godt beslutningsgrunnlag vil Samferdselsdepartementet gjennomføre en ekstern studie av regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen, inkludert oppdaterte samfunnsøkonomiske analyser. Samferdselsdepartementet vil inkludere Nordland fylkeskommune i dette arbeidet.

- Vi kan ikke si konkret når en ny lufthavn kan stå ferdig fordi det er behov for avklaringer knyttet til finansiering, sier samferdselsministeren.

Når det gjelder nye lufthavner i Lofoten og ved Hammerfest, gjenstår det fortsatt flyfaglige utredninger for å avklare spørsmålet om egnede lokaliteter. Avinor vil få i oppdrag å fullføre disse utredningene. Departementet vil komme tilbake til saken når utredningsarbeidet er sluttført.

Henrik Johansen fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling mottok nyheten da Rana Blad ringte.

- Dette betyr at det som næringslivet på Helgeland har jobbet med gjennom sju år, endelig løses. Det er en stor dag for næringslivet at Regjeringa nå tar ansvaret og sørger for den framdriften som er nødvendig for å komme til byggestart, sier Johansen.

Artikkeltags