Gå til sidens hovedinnhold

– Grotesk og slesk saksbehandling

Artikkelen er over 12 år gammel

Espen Dahl i Norsk Ornitologisk Forening mener utilbørlig press og kapitalkrefter har fått råde i behandlingen av vindmøllesaken.

Dahl forventer at myndighetsorganer som nå skal behandle søknaden om etablering av vindkraftverk på Sleneset skal legge søknaden bort.

– Utilbørlig press

– Det er under saksbehandlingen lagt utilbørlig press på flere aktører. Jeg vet at mennesker som har vært inne som konsekvensutredere har blitt presset per telefon til å tone ned rapportene sine. Det er direkte udemokratisk at Nord-Norsk Vindkraft kan velge å vrake i hvem de vil bruke som saksbehandlere, betaler disse og er inne og påvirker dem under prosessen. Det blir på denne måten kapitalinteressene som får råde! Slik resultatet er blitt nå er jeg ikke i tvil om at fylkeskommunen også har blitt presset, sier Espen Dahl.

Dødsdømt

Dahl håper regjeringen nå vil stoppe prosjektet, men er langt fra sikker på at det vil skje. Dahl mener naturvern- og miljøorganisasjonene kommer til å ha en meget god sak å gå videre på, og at dette slett ikke er ute av verden selv om Sleneset Vindkraftverk skulle få konsesjon.

– Jeg skal ikke si at dette er kriminelt, men Nord-Norsk Vindkraft har her uten tvil hatt en slesk framgangsmåte for å få gjennom et prosjekt som egentlig er dødsdømt. Det er direkte grotesk å gå inn for en så kontroversiell sak. Om de ikke gir seg på dette vil det vekke internasjonal oppmerksomhet. Det er ikke bare hubroen dette rammer, men også den øvrige biologien som er så spesiell at den legger til rette for utrydningstruete arter som hubro, sier saksbehandler, Espen Dahl.

Les mer i torsdagens papir- eller pdf-utgave av Rana Blad.