Gå til sidens hovedinnhold

– Grove beskyldninger

Artikkelen er over 12 år gammel

Steinar Helland i Nord-Norsk Vindkraft mener ornitologene må holde seg for gode til å komme med grove beskyldninger og sier at han venter en mer edruelig holdning til saksbehandlingen.

– Vi har ikke lagt noe press i denne saken. Selvfølgelig har vi hatt samtaler med politikere og saksbehandlere under prosessen på samme måte som ornitologene, men de framsetter her ganske grove beskyldninger, sier Steinar Helland.

Nord-Norsk Vindkraft har tatt til seg fylkeskommunens pålegg om videre utredninger i området, og sier de er like interessert som alle andre i å beholde det biologiske mangfoldet.

– Hubroen er blitt en fanesak og har fått en oppmerksomhet det ikke er grunnlag for. Bare 1-2 prosent av Norges hubrobestand lever i dette området. Det vil si at over 98 prosent av bestanden ikke blir rammet. Jeg forventer derfor en viss edruelighet fra ornitologene i den videre saksbehandlingen. Det er ikke slik at dette kommer til å knuse alt dyrelivet på Sleneset, sier Helland og understreker at hubroen er så lavtflygende at den etter all sannsynlighet ikke vil bli rammet av vindmøllene.

– Vi kan blant annet trekke fram eksempler fra Sverige hvor 39 hubro ble drept i et område etter etablering av vindmøller. Da man gikk inn å så på hvert tilfelle viste de seg at bare en av disse var drept av vindmøllene. I Tyskland ser man at 6 av i alt 1.100 par er drept av vindmøller, men disse rotorbladene er i noen tilfeller etablert bare 15 meter fra bakken. Våre blir 45 meter over bakken, og da hubroen i stor grad beveger seg i området fra 20 meter og ned er det vanskelig å se at den vil bli rammet, sier Steinar Helland.

Nord-Norsk Vindkraft jobber jevnt og trutt videre med vindmølleetableringer i Nord-Norge. De har allerede søkt konsesjon for å etablere seg på Vardøy i Træna. Også prosjektet med vindmøller på Sjonfjellet har kommet langt. Her er de i kontinuerlig kontakt med grunneier og har allerede begynt konsekvensutredninger i området.

– Vi har ikke kommet riktig like langt med de to planlagte prosjektene i Rødøy, men har allerede meldt fra til NVE om at disse er under oppsving, sier Helland.