Nærmere 40 millioner kroner skiller billigste og dyreste anbud for byggingen av ny barneskole på Gruben