Slik vil de skilte den nye veien og det nye gatekrysset på Gruben