Gå til sidens hovedinnhold

Gunstig tid for flyplass

Artikkelen er over 8 år gammel

Både Høyre og FrP mener det er en klar fordel at Polarsirkelen lufthavn søker finansiering i et valgår.

Leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling, Henrik Johansen, tror på en åpning av Polarsirkelen lufthavn den 15. september 2016 dersom det bevilges midler over statsbudsjettet for 2014.

– Jeg kjenner ikke innholdet i kommende Nasjonal Transportplan, men dersom prosjektet blir omtalt der, så er veien til finansiering mye kortere, sier stortingsrepresentant for Høyre, Ivar Kristiansen.

Ingen vei tilbake

Han mener det er viktig å få inkludert et større prosjekt på Helgeland.

– Høyre har både lokalt og i fylkeskommunen vært veldig opptatt av å gi Polarsirkelen lufthavn prioritet. Og man lytter sentralt til det som blir sagt lokalt, sier Kristiansen.

Han tror at det ikke er noe som kan felle prosjektet nå.

– Statsbudsjettet skal legges fram av den sittende regjering og jeg tør ikke si noe om muligheten for å få Polarsirkelen lufthavn med i statsbudsjettet for 2014. Men, det er åpenbart at det er positivt for prosjektet at det ligger klart i et valgår. Nå får man fram hva de ulike partiene står for, sier Kristiansen.

Vil ikke spekulere

Fylkesleder Bjørnar Skjæran i Nordland Arbeiderparti har uttalt til Rana Blad at han ikke ønsker å spekulere i når staten vil kunne bevilge penger til Polarsirkelen lufthavn.

Stortingsrepresentant Tor-Arne Strøm (Ap) mener det er for optimistisk å anta at prosjektet er prioritert med midler i budsjettet for 2014, men tror på takeoff fra Hauan i 2017.

Tror kabalen er lagt

– Det er åpenbart klart at det er en stor fordel for Polarsirkelen lufthavn at vi er inne i et valgår. Nå kan innbyggerne på Helgeland kreve svar fra politikerne som skal inn på Stortinget, og et svar er et løfte, sier stortingsrepresentant for FrP, Kenneth Svendsen.

Han er kjent med at Avinor har avklart usikkerhetene omkring det flyoperative.

– Alle alternativ for en flyplass på Helgeland er nå utredet. Vi må ha en storflyplass i regionen og vi støtter Polarsirkelen lufthavn, sier Svendsen.

Selv om budsjettet legges fram i oktober, etter det kommende stortingsvalget, tror han at store deler av budsjettkabalen allerede er lagt.

– Dersom den sittende regjeringen ikke legger inn midler til en finansiering av Polarsirkelen lufthavn i statsbudsjettet for 2014, så er det vanskelig å få det med for kommende år, uansett utfall etter valget, sier Svendsen og legger til.

– Vi i Frp vil kjempe for at det blir lagt inn midler til en gjennomføring av prosjektet.