Ordfører Geir Waage (Ap) har torsdag sendt et brev til styre- og daglig leder i HAF med en oppfordring om å se etter andre tomter for en sentrumsnær gjenbruksstasjon.

I ei pressemelding skriver Waage at Rana kommune står ved at de ønsker en sentrumsnær løsning, men at HAF ser om «det finnes andre tomter i området som kan benyttes for formålet.». I samme vending oppfordrer han til å se etter mulige samarbeid med andre selskap for å løse floken som har oppstått.

– Jeg er klar over at ovenstående punkter ikke er behandlet i representantskapet. På den bakgrunnen ber jeg om at representantskapet kalles inn til ekstra møte, dersom styret i HAF finner det nødvendig for å behandle saken, skriver Waage i pressemeldinga.

Østbø AS avdeling Helgeland har tidligere, slik Rana Blad har skrevet om, invitert HAF til et samarbeid for å lage et mottak nært byen. Det avviste HAF kontant, blant annet fordi Østbøs anlegg ikke tilfredsstiller kravene til en moderne gjenbruksstasjon.

Rana-ordføreren uttaler seg på vegne av kommunen som eier 48 prosent av HAF. Han understreker at det er uaktuelt å heve renovasjonsgebyret for brukerne og at en økning av HAFs låneramme ikke er en løsning slik kommunen ser det.