– Spesielt ute på kysten ligger det mye, og det er mange av stedene det aldri har vært rydda

Av

Merethe Aasen, prosjektleder for Rent Hav Helgeland, har siden midten av mars reist rundt i alle HAFs eierkommuner og holdt informasjonsmøter om strandrydding.