Carsten Rimer: – For handel og livet i sentrum haster det å få på plass billigere parkeringsløsninger