I går kom det fram at Kvinneuniversitetet i Nordens eksistens henger i en tynn tråd som følge av at man per i dag ikke vet om man får midler til videre drift. Lysbakken-syndromet kaller HiNe-rektor Forfang det han mener har rammet kvinneuniversitetet.

Audun Lysbakken måtte gå av som statsråd som følge av en bevilgning til en kampsportgruppe. Etter dette har det oppstått en situasjon der politikere vegrer seg for å støtte gode formål, uten at det er gjennomført offentlige anbud i forkant, sier Forfang.

– Politikere har en pott midler de kan disponere temmelig fritt, men det er slutt med at de våger å bruke pengene. Det er dette vi ser rammer kvinneuniversitetet, mener Forfang.

Ikke midler

Universitetet leier lokaler av høgskolen og har samarbeidsavtale med institusjonen. Ragnhild Setsaas, statssekretær i kunnskapsdepartementet, uttalte i gårsdagens avis at det er opp til styret ved HiNe å prioritere Kvinneuniversitetet, innenfor høgskolens finansielle rammer. Rektor Sven Erik Forfang sier at det ikke blir aktuelt for høgskolen å gå inn med midler til driften av universitetet.

– Det var trist å lese oppslaget i Rana Blad om et universitetet som henger i en tynn råd. Dette sier meg at de må jobbe gjennom de rette kanaler som politikere og andre organisasjoner i Norden for å få inn midler før de eventuelt klarer å komme inn på statsbudsjettet. Det må jobbes i et nordisk og langsiktig perspektiv for å sikre universitetets eksistens. De har en god sak, men de må stå på videre og ta ansvar for egen finansiering. Dette har man har klart i Steigen og Hamar. Høgskolen i Nesna vil ikke gå inn med midler til driften, sier Forfang.

Skrumper studietilbud

Studiet «Vold mot kvinner» vil ifølge Forfang gå som planlagt, men da i en skrumpet utgave.

– Studietilbudet fra høsten 2013 vil lyses ut og gjennomføres, men i mindre omfang enn først planlagt. Ogg vi forutsetter at kurset blant annet vil bli finansiert med deltakeravgift, sier Forfang.