Har ikke råd til å ta ny skole i bruk

TRANGE RAMMER: Carl Aage With, rektor ved Storforshei skole, skulle gjerne lagt til rette for undervisning ved den nybygde skolen i Grønfjelldalen, men på budsjettet sitt har han ikke ei eneste krone som vil kunne gjøre dette mulig i år. Foto: Øyvind Bratt

TRANGE RAMMER: Carl Aage With, rektor ved Storforshei skole, skulle gjerne lagt til rette for undervisning ved den nybygde skolen i Grønfjelldalen, men på budsjettet sitt har han ikke ei eneste krone som vil kunne gjøre dette mulig i år. Foto: Øyvind Bratt

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Legges det ikke 1,5-2 millioner kroner på bordet, kan ikke nybygde Grønfjelldal skole tas i bruk.

DEL

Det er den veldig klare meldinga fra Storforshei-rektor Carl Aage With.

Den nybygde skolen står klar i disse dager, men With har ikke ei eneste krone å bruke i Grønfjelldalen.

Tror ikke på mer

– Det er helt umulig å åpne for skoledrift med de økonomiske rammene vi har fått tildelt i år. Og med mindre budsjettrammene utvides med 1,5-2 millioner kroner for Storforshei skole neste år, vil det være umulig da også, sier With som understreker at dersom politikerne legger mer penger på bordet i forbindelse med behandlinga av 2010-budsjettet i midten av desember, skal han med glede legge til rette for undervisning i Grønfjelldalen.

– Jeg har stor forståelse for skolens betydning i en lokal og kulturell sammenheng, sier han.

Rektoren lar det skinne klart gjennom at han kanskje har ei begrensa tro på at millionene han trenger til Grønfjelldal skole vil bli påplusset skolebudsjettet.

– Kommunens skolebudsjett skal reduseres med 45 millioner kroner i inneværende økonomiplanperiode og de siste årene har vi mistet fem, seks lærerstillinger bare her ved skolen, konstaterer han tørt.

Om alle som sokner til Grønfjelldal skole ønsker å gå på den nye skolen der, vil elevmassen telle elleve stykker.

Brant ned

Grønfjelldal skole er ei avdeling under Storforshei skole og siden Grønfjelldal skole brant i mars 2007 har elevene derfra gått på skole på Storforshei.

I etterkant av brannen var det en heftig diskusjon i forhold til hvorvidt skolen skulle bygges opp igjen og engasjementet fra folk i Grønfjelldalen var stort for å få dette til. Forsikringssummen på 18 millioner kroner er altså brukt til et nybygg, selv om det underveis ble forslått å bruke disse pengene til ei oppgradering av Storforshei barnehage.

Nå kan det altså ende med at nybygget, som også inneholder barnehage og grendehus, ikke blir tatt i bruk som skole.

Det skremmer Eldbjørg Fagerjord i skolekomiteen i Grønfjelldal som har stått i spissen for å få gjenoppbygginga gjennomført. Hun håper og tror at siste ord ikke er sagt i denne saken.

Liker ikke skole- diskusjonene

– Klart jeg er sikker på at det blir undervisning i Grønfjelldalen fra neste skoleår, sier Fagerjord som ikke synes det er problematisk at skolen ikke blir tatt i bruk halvveis ut i dette skoleåret.

– Det tror jeg ville blitt vanskelig, men fra høsten av tror jeg fullt og helt på at skolen er i drift igjen, sier Fagerjord som peker på at det aldri er vedtatt å legge ned Grønfjelldal skole.

Samtidig er hun klar over at alle skolesteiner i Rana kommune nå snus.

– Vi må selvsagt finne oss i å bli vurdert på lik linje med andre, men vi har nå fått et flott nytt bygg med mange muligheter som også kan benyttes av elever fra Storforshei og andre skoler, sier Fagerjord som synes det er ille at det nå diskuteres å legge ned skoler i Rana.

– Det er god grunn til å spørre hva som vil skje med de lokalsamfunnene som eventuelt mister skolen sin. Politikerne bør se litt videre på dette og spørre om skolenedleggelser virkelig tjener framtida til dem som skal bo i Rana, sier Fagerjord.

Artikkeltags