Sliter med underskudd. – Dersom det ikke skjer noe som gjør at vi får tilført mer penger, vinker Robek allerede i slutten av denne fireårsperioden

Til tross for det storstilte omstillingsprosjektet må Hattfjelldal kommune også neste år bruke av sparepengene for å få et driftsbudsjett i balanse.