Eivind må kjøre en omvei på nesten ni mil for å komme til sentrum av bygda - velger å ro over elva i stedet