Det er i en pressemelding fra Helgeland Kraft det opplyses om Helgeland Kraft Vannkraft ikke har hatt noen skader som har ført til fravær siden 2008.

Konserndirektør i Helgeland Kraft Vannkraft, Torkil Nersund, mener det er dedikerte og engasjerte ansatte som har gjort det mulig å ha 10 år uten skade med fravær.

– Det er viktig for oss at vi til enhver tid har god oversikt over risikobildet knyttet til våre arbeidsoperasjoner. Kunnskap om potensielle farer er nødvendig om man skal være i stand til å forbygge hendelser. Det har våre ansatte, uttaler han, og fortsetter:

– Samtidig er det viktig at vi lærer av hverandre. Omtanke for hverandre er også noe som skal kjennetegne vår sikkerhetskultur. Det å si fra når noe ikke gjøres riktig, eller kan gjøres på en bedre måte, kan være vanskelig, men er av avgjørende betydning for å lykkes med sikkerhetsarbeid.

Verneombud Øystein Pettersen ved Helgeland Kraft Vannkraft uttaler at han føler han har en trygg arbeidsplass. Pettersen mener at arbeidet de som ansatte gjør ved å kartlegge farer og analysere dem i jobbene som skal gjøres, gjør at de er godt forberedt og unngår skader.

– Helse, miljø og sikkerhet er en innøvd del av hverdagen for oss ansatte. Vi tar også måten vi jobber på med heim og bruker det der, blant annet det å kartlegge risiko i en jobb på forhånd, sier Pettersen.